EnakeMoznosti

O Institutu
eNoviceIJS
Znotraj inštituta

Upravni odbor
Znanstveni svet
Direktorjeva pisarna

IJS ZA ENAKE MOŽNOSTI

Enake možnosti


USTANOVITEV ODBORA ZA IZVEDBO NAČRTA ENAKIH MOŽNOSTI GLEDE NA SPOL

Na Institutu “Jožef Stefan” smo v okviru aktivnosti evropskega projekta Athena: Implementing gender equality plans to unlock research potential of RPOs and RFOs in Europe dne 17. avgusta 2021 ustanovili Odbor za izvedbo načrta enakih možnosti glede na spol ali krajše Odbor GEPI (Gender Equality Plan Implementation). Vodja odbora prof. dr. Barbara Malič je seznanila članice in člane o vsebini in ciljih projekta Athena ter o vlogi in nalogah odbora. Odbor GEPI namreč sestavljajo predstavniki/predstavnice različnih ciljnih skupin zaposlenih (vodstveni kader, raziskovalci/raziskovalke, administracija, sekretariat in mladi raziskovalci/raziskovalke). Odbor GEPI bo imel ključno vlogo pri uvajanju in izvedbi institucionalnih sprememb na IJS, kot tudi pri uspešnem izvajanju projekta Athena.

Athena


KODEKS RAZISKOVALNE ETIKE

Direktor Instituta prof. dr. Boštjan Zalar je 26. maja 2021 sprejel Kodeks raziskovalne etike, ki je objavljen na povezavi NOTRANJI AKTI INSTITUTA.


AKCIJSKI NAČRT VZPOSTAVITVE ENAKIH MOŽNOSTI GLEDE NA SPOL

Direktor Instituta prof. dr. Boštjan Zalar je 20. maja 2021 sprejel Akcijski načrt vzpostavitve enakih možnosti glede na spol. - PDF

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si