Page name: ARRSProjekti / Pojasnilo

Pojasnilo


Na osnovi navodil ARRS, objavljenih v Javnem razpisu za (so)financiranje raziskovalnih projektov (točka 10.4 - Spletna stran), mora prijavitelj za vsak odobren projekt na spletnem mestu svoje RO odpreti svojo spletno stran, ki bo namenjena projektu.

Obvezne vsebine spletne strani so:

  • vsebinski opis projekta z osnovnimi podatki glede financiranja,
  • sestava projektne skupine s povezavami na SICRIS,

  • faze projekta in njihova realizacija,
  • bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta,
  • logotip ARRS in drugih sofinancerjev.

Spletna stran mora ostati aktivna še 5 let po zaključku projekta.

Navodila za urejanje predlog projektov


Nazaj na seznam projektov po letih