Aktualno

O Institutu
eNoviceIJS
Znotraj inštituta

Upravni odbor
Znanstveni svet
Direktorjeva pisarna

AKTUALNO

Aktualno


POJASNILO IJS OB PODELITVI NAGRADE INFORMACIJSKA LIMONA KONFERENCE INFORMACIJSKA DRUŽBA 2021

Institut "Jožef Stefan" kot institucija podeljuje nagrade in priznanja, ki jih na podlagi statuta urejajo na Znanstvenem svetu sprejeti pravilniki. Institut "Jožef Stefan" tako podeljuje priznanja Instituta, med katere spadajo častni član IJS, pridruženi član IJS, zaslužni znanstvenik IJS, častna listina IJS in alumni IJS. Med nagrade Instituta "Jožef Stefan" sodita Zlati znak Jožefa Stefana za najodmevnejše doktorate in Blinčeva nagrada za raziskovalno in strokovno delo na področju fizike, ki jo inštitut podeljuje v sodelovanju s Fakulteto za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Nagrade podeljuje direktor Instituta na podlagi sklepov Znanstvenega sklepa.

Drugih nagrad Institut "Jožef Stefan" ne podeljuje. Nagrado Informacijska limona je podelilo strokovno združenje konference Informacijska družba 2021. V tem strokovnem združenju sodelujejo tudi sodelavci Instituta "Jožef Stefan", vendar v njem ne predstavljajo Instituta, ampak delujejo kot neodvisni strokovnjaki. Njihovega delovanja Institut "Jožef Stefan" kot institucija ne nadzira, ampak od njih pričakuje, da s svojim delovanjem ohranjajo dobro ime naše institucije.

Odločitev o nagradah je bila sprejeta brez vednosti tako vodstva kot članov Znanstvenega sveta Instituta "Jožef Stefan". Institut se ograjuje tudi od obvestila za medije o konferenci Informacijska družba 2021, ki je bilo s strani organov konference posredovano agenciji STA. Institut se kot največji znanstveno-raziskovalni zavod zaveda svojega pomembnega mesta in poslanstva v družbi, zato se nam zdi izražanje mnenja o delu informacijske pooblaščenke s podelitvijo informacijske limone neprimerno.

Institut "Jožef Stefan" bo na Znanstvenem svetu preučil delo svojih sodelavcev v zunanjem strokovnem organu te konference in v primeru, da bi ugotovil kakršne koli kršitve, primerno ukrepal.

Polona Strnad, Odnosi z javnostmi, Institut "Jožef Stefan"


INSTITUT "JOŽEF STEFAN" PODPORNIK AKCIJE CEPIMO SE

Na Institutu "Jožef Stefan" že od začetka epidemije aktivno ozaveščamo zaposlene o pomembnosti upoštevanja zaščitnih ukrepov, vključno s cepljenjem. Po podatkih z dne 18. oktobra 2021 smo bili pri tem zelo uspešni, saj je stopnja precepljenosti med zaposlenimi 80 %, kar je bistveno več od slovenskega povprečja.

Optimistično gledamo v prihodnje obdobje, zavedamo pa se, da bomo epidemijo premagali edino s cepljenjem. Zato smo podporniki akcije CEPIMO SE.

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si