EUskladi1

kjlkjlkjlkjlkjl Ministrsdtvo


Energetska sanacija
stavb IJS na Reaktorskem
centru v Podgorici

V letu 2014 je Institut »Jožef Stefan« z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport podpisal pogodbo o sofinanciranju operacije »Energetska sanacija stavb IJS na Reaktorskem centru v Podgorici«.

Operacijo je delno financirala Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.

Namen sofinanciranja operacije je bil energetsko sanirati 6.849 m2 ogrevanih površin in posledično zmanjšati stroške ogrevanja in stroške električne energije ter tako pozitivno vplivati na varovanje okolja ter prispevati k zmanjšanju toplogrednih izpustov. Končna vrednost projekta je 3,5 milijona evrov. Od tega je Kohezijski sklad EU prispeval 1,6 milijonov evrov.

Osnovni cilj projekta je bil celovita energetska sanacija objektov MIC, ICJT, Fizika, Prizidek in Pogon ter izvedba celovite prenove kotlovnice in sistema ogrevanja.

Energetska sanacija Energetska sanacija
Energetska sanacija Energetska sanacija
Energetska sanacija Energetska sanacija
Energetska sanacija