EUskladi3

kjlkjlkjlkjlkjl SrečaNakup in adaptacija prostorov za selitev Računskega centra Instituta "Jožef Stefan"

V letu 2015 je Institut »Jožef Stefan« z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport podpisal pogodbo o sofinanciranju operacije »Nakup in adaptacija prostorov za selitev Računskega centra Instituta "Jožef Stefan".

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: »Gospodarsko-razvojna infrastruktura«, prednostne usmeritve: »Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura«.

Operacija se izvaja od 1. 1. 2014 do predvidoma 30. 10. 2015. Predviden strošek celotne operacije znaša 1.355.511,61 EUR, od tega predstavlja 1.292.967,34 EUR delež sofinanciranja s strani kohezijske politike in 62.544,27 EUR delež upravičenca.

Namen projekta je vzpostavitev novega Računskega centra Instituta "Jožef Stefan", ki predstavlja priložnost za modernizacijo in prestrukturiranje obstoječe infrastrukture ter združitev obstoječih gruč in kapacitet, kar bo omogočilo racionalnejšo uporabo računskih kapacitet in učinkovitejšo organizacijo Računskega centra Instituta. Z izvedbo projekta bo Institut pridobil prenovljene in sodobne prostore računskega centra, s tem pa nove priložnosti načrtovanja nadaljnje rasti računskega centra ter s tem tudi ostalih odsekov in centrov Instituta. Odprla se bo tudi možnost vzpostavitve eksperimentalnega segmenta (laboratorija za mrežno računalništvo) v podporo razvoju agilnega nacionalnega omrežja.

Cilj operacije je tako zagotoviti prenovljene in opremljene prostore Računskega centra Instituta "Jožef Stefan" v izmeri 265,1 m2. Kontaktna oseba za podajanje informacij je Aleš Cesar, vodja Tehničnih servisov Instituta.


Energetska sanacija Energetska sanacija
Energetska sanacija Energetska sanacija
Energetska sanacija Energetska sanacija