Služba za ravnanje z odpadnimi kemikalijami

SLUŽBA ZA RAVNANJE Z ODPADNIMI KEMIKALIJAMI - SROK
Spletne strani SROK

Vodja
dr. Marko Gerbec, marko.gerbec@ijs.si
Telefon: (01) 477 32 91
Soba: K1-12

Sodelavec
Peter Frkal, peter.frkal@ijs.si
Telefon: (01) 477 35 98
Soba: K1-12