V001 / IJS / Podsliko / Koronavirus

COVID-19
KORONAVIRUS - KAKO RAVNATI
Zadnja sprememba: 30. marec 2020

DO 15. APRILA JE NA INSTITUTU OBVEZNO DELO OD DOMA

KORONAVIRUS V SLOVENIJI
- Nacionalni inštitut za javno zdravje
- Podatki za Slovenijo - NIJZ
- Aktualni podatki za Slovenijo

KORONAVIRUS V SVETU
- Worldometer


V povprečju človek, okužen z običajno gripo, okuži 1.3 ljudi, pri koronavirusu pa približno tri ljudi. Po desetih generacijah okužbe se pri gripi ta prenese na približno štirinajst ljudi, pri koronavirusu pa na več kot devetinpetdeset tisoč ljudi
intervju Hugh Montgomery

Kritično je, da pri velikem številu hkratnih okužb zdravstveni sistem ne zmore zagotoviti obravnave vseh težjih bolnikov. Da bi upočasnili širjenje okužbe, se moramo zato vsi strogo držati ukrepov in priporočil, ki jih sporočajo pristojne inštitucije.
Na Institutu deluje Skupina za pripravo načrta nemotenega dela, ki sproti sledi situaciji v Sloveniji in na Institutu.
Jadran LenarčičSPLOŠNA PRIPOROČILA
- Sledite navodilom, ki jih izdajajo pristojni organi v državi.
- Redno si umivajte roke (prvenstveno) z milom in vodo ali z razkužilom.
- Pri kihanju in kašljanju uporabljajte papirnati robček, ki ga po uporabi odvrzite. Ko robčka nimate pri roki, storite to v rokav.
- Pogosto prezračujte prostore, še posebej če je v njih bilo več ljudi.
- Z rokami si ne dotikajte oči, nosu in ust.
- Ohranjajte razdaljo do ljudi vsaj 1 meter, ne pozdravljajte se z rokovanjem ali dotikanjem.
- Izogibajte se prostorom, kjer se zadržuje veliko ljudi ali niso ustrezno prezračeni.
- Pri sumu bolezni pokličite svojega zdravnika in ostanite doma. Ne hodite v ambulanto, če ne dobite takih navodil od zdravnika.

SPECIFIČNA PRIPOROČILA ZA INSTITUT
- Z razkužilom ali drugim podobnim sredstvom (nabavijo ga lahko tudi enote same) obrišite površine, kot so kljuke, pulti, telefoni, ki se jih dotika več ljudi.
- Prestavite potovanja v tujino. Trenutno se najbolj odsvetuje potovanja v Italijo, Južno Korejo, Kitajsko, Iran. Podatke sporočajo pristojna ministrstva.
- Obiske iz tujine prestavite, če je mogoče. Bodite pozorni na zdravstveno stanje obiskovalca. V kolikor kaže znake morebitne okužbe, ravnajte v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
- Ne organizirajte večjih dogodkov (nad 100 ljudi) in ne udeležujte se takih dogodkov zunaj Instituta.
- Pri manjših dogodkih evidentirajte prisotne, sedijo naj vsaj 1 meter drug od drugega.
- Sestanke organizirajte preko elektronskega medija, ko le morete.
- Med odmorom (ob kavi, kosilu ipd.) se ne zadržujte v družbi sodelavcev ali obiskovalcev, kjer ni zagotovljena razdalja vsaj enega metra in kjer prostor ni ustrezno prezračen.
- V inštitutsko restavracijo, kamor se steka (pre)več ljudi, hodite posamično, skušajte zadrževati varno razdaljo. Pred in po obisku restavracije si umijte roke. Če imate možnost, si prinesite kosilo od doma in ostanite v svoji pisarni.
- Če je mogoče, si pot v službo organizirajte tako, da se izognete prenapolnjenemu javnemu prevozu. Če ne gre drugače, si pri vstopu na Institut takoj umijte roke. Podobno ravnajte, ko zapustite Institut za krajši čas, npr. v času kosila ali pri udeležbi na sestankih.
- VSI DELAVCI INSTITUTA MORAJO DELATI OD DOMA.

PRIPOROČILA ZA VODJE ENOT
- Bodite pozorni na zdravstveno stanje sodelavcev (še posebej ko je kdo bil na potovanju v tujini) in jih opozarjajte na zaščitno in preventivno ravnanje na vsakem koraku.
- Skušajte ustaviti vsa potovanja v tujino, kakor tudi vse udeležbe vaših sodelavcev na nenujnih dogodkih v Sloveniji.
- Zahtevajte od sodelavcev, da se redno in temeljito prezračujejo vsi prostori, kjer se zadržujejo.
- V primeru zaostrovanja situacije v Sloveniji (naglo in nekontrolirano večanje števila obolelih, zaprtje šol, uvajanje karanten) bom posegel po ukrepu dela od doma. Priporočam, da v svojih enotah vnaprej pripravite načrte za delo od doma in sezname sodelavcev. O uvedbi dela od doma je potrebno obvestiti inšpektorat za delo. Doslej država ni olajšala postopkov, torej bo potrebno za vsakega posameznika posebej obvestiti inšpektorat.
- Poskrbite za zaposlene, ki niso Slovenci in se zaradi jezikovne in kulturne bariere slabo znajdejo.
- V vsaki enoti naj bo vsaj kakšno razkužilo na manj izpostavljenem mestu, kjer ni mogoča kraja.
- Omejite oziroma reorganizirajte delovanje inštrumentalnih centrov, pisarn ipd., kjer se zadržuje ali izmenjuje več ljudi.
- Pripravite plan delovanja vaše enote V RAZMERAH, KO MORAJO DELAVCI DELATI OD DOMA