ARRSProjekti / 2016

Projekti (so)financirani s strani ARRSZačetek financiranja: LETO 2016

J1-7201 Z epitaksijo z molekularnim žarkom do ultrahitrih spominskih naprav - prof. dr. Dragan Dragoljub Mihailović (F7)
J1-7259 Problem več nečistoč - doc. dr. Rok Žitko (F1)

J2-7238 Razumevanje plazemskih procesov in rasti tankih plasti v magnetronskem naprševanju pri visoki pulzni moči - dr. Matjaž Panjan (F3)
J2-7360 Učenje in avtonomna adaptacija dvoročnih montažnih in servisnih nalog- prof. dr. Aleš Ude (E1)
J2-7526 Multifunkcijski materiali za aktuatorske in hladilne naprave - doc. dr. Tadej Rojac
J6-7094 Slovenska znanstvena besedila: viri in opis - prof. dr. Tomaž Erjavec (E8)
J7-7303 Analiza heterogenih informacijskih omrežij za odkrivanje zakonitosti v znanostih o življenju - prof. dr. Nada Lavrač (E8)
L1-7544 Napredne metode odstranjevanja in spremljanja onesnažil, ki so na prioritetnem seznamu Vodne direktive - prof. dr. Ester Heath (O2)
L2-7509 Napovedovanje strukturiranih vrednosti z uporabo v trajnostni kmetijski proizvodnji - prof. dr. Sašo Džeroski (E8)
L2-7663 Napovedovanje stanja iztrošenosti elektrokemičnih energetskih sistemov - dr. Pavle Boškoski (E2)
L2-7664 Napredne tehnike sledenja žarkom za karakterizacijo radijskega okolja in radijsko lokalizacijo - prof. dr. Mihael Mohorčič (E6)
L2-7667 Napredno razžveplanje s katalitičnimi nanomateriali - prof. dr. Uroš Cvelbar (F6)
L2-7668 E-vzdrževanje elektromehanskih pogonov: postopki za napovedovanje in upravljanje stanja pri nestacionarnih pogojih obratovanja - prof. dr. Đani Juričić (E2)
L7-7561 Mikrospektroskopska karakterizacija in optimizacija učinka laserskih sunkov na očesni mrežnici - prof. dr. Zdravko Kutnjak (F5)
L7-7566 Napredne hemokompatibilne površine žilnih opornic - doc. dr. Ita Junkar (F4)
N1-0047 Zamenjave bisfenola A: prehajanje materialov v stiku z živili, kroženje in izpostavljenost ljudi - prof. dr. Ester Heath (O2)
N1-0052 Korelirani elektroni v omejenih molekuralrnih sistemih - prof. dr. Denis Arčon (F5)
N1-0054 Prostorska porazdelitev izotopske sestave padavin v Evropi s poudarkom na območju med Jadranskim morjem in Panonsko nižino - dr. Polona Vreča (O2)
N1-0058 Učenje topoloških reprezentacij - doc. dr. Primož Škraba (E3)
N2-0049 Večstranska analiza drsnega utrujanja s fizičnimi in virtualnimi poskusi - prof. dr. Roman Trobec (E6)
N2-0056 Strojno učenje za sistemske znanosti - prof. dr. Sašo Džeroski (E8)
V1-1643 Nacionalni implementacijski načrt Konvencije Minamata o živem srebru za Slovenijo - dr. David Kocman (O2)
V3-1640 Izpostavljenost otrok in mladostnikov izbranim kemikalijam preko življenjskega okolja - prof. dr. Milena Horvat (O2)
Z1-7305 Reševanje protonske uganke s precizijsko meritvijo oblikovnih faktorjev protona pri izjemno majhnih prenosih energije in gibalne količine - dr. Miha Mihovilovič (F2)
Z2-7059 Heterogena površinska rekombinacija nevtralnih reaktivnih plazemskih delcev na nanostrukturiranem materialu - doc. dr. Gregor Primc (F4)
Z2-7215 Visoko koercitivni permanentni magneti Nd-Fe-B z minimalnim dodatkom težkih redkih zemelj - dr. Marko Soderžnik (K7)


(!) Pojasnilo

Navodila za urejanje predloge projektov '