ARRSProjekti / 2017

Projekti (so)financirani s strani ARRS


Nazaj na seznam projektov po letih


Začetek financiranja: LETO 2017

J1-8137 - Implikacije skalarnih resonanc na LHC za novo fiziko - prof. dr. Jernej Fesel Kamenik (F1)
J1-8138 - Femtosekundna časovno-ločljiva vrstična tunelska mikroskopija kompleksnih snovi -
prof. dr. Dragan Dragoljub Mihailović (F7)
J1-8152 - Inhibicija prenove celične stene Staphylococus aureus - prof. dr. Dušan Turk (B1)
J1-8156 - Stabilni izotopi pri študiju vpliva naraščajoče koncentracije CO2 na kroženje C in Hg v obalnem morju - prof. dr. Nives Ogrinc (O2)

J2-8165 - Kompoziti na osnovi W in WC za visoko toplotno obremenjene dele v demonstracijski fuzijski elektrarni DEMO - prof. dr. Saša Novak Krmpotič (K7)
J2-8166 - Anizotropni magnetni nanodelci za magneto-mehansko zdravljenje raka - prof. dr. Darko Makovec (K8)
J2-8169 - Piezoelektrični biomateriali za regeneracijo s pomočjo elektro-stimulacije - ddr. Marija Vukomanović (K9)
J2-8182 - Nizko cenovni nanostrukturirani senzorji na osnovi sito tiskanih elektrod za analizno kemijo s katalitsko povišano občutljivostjo - doc. dr. Kristina Žužek Rožman (K7)
J2-8189 - Proces uparjanja med parno eksplozijo v z natrijem hlajenih hitrih reaktorjih - dr. Mitja Uršič (R4)
J2-8191 - Visokoločljiva optična magnetometrija s hladnimi cezijevimi atomi - dr. Peter Jeglič (F5)
J6-8256 - Nova slovnica sodobne standardne slovenščine: viri in metode - dr. Simon Krek (E3)
J7-8267 - Feromagnetne tekočine krmiljene z električnim poljem - doc. dr. Alenka Mertelj (F7)
J7-8272 - Integrirani večkanalni umetni nos za zaznavanje sledov molekul v parni fazi - prof. dr. Igor Muševič (F5)
J7-8280 - Viri, metode in orodja za razumevanje, prepoznavanje in razvrščanje različnih oblik družbeno nesprejemljivega diskurza v informacijski družbi - prof. dr. Tomaž Erjavec (E8)
L2-8163 - Razvoj metod za izračun nevtronskega polja v zadrževalnem hramu tlačnovodne jedrske elektrarne - prof. dr. Andrej Trkov (F8)
L2-8174 - Metoda za lokalno napovedovanje radiološkega onesnaženja atmosfere z uporabo modelov na podlagi Gaussovih procesov - prof. dr. Juš Kocijan (E2)
L2-8179 - Ovrednotenje obsega plazemskih parametrov, ki so primerni za nanostrukturiranje polimerov na industrijskem nivoju - prof. dr. Miran Mozetič (F4)
L2-8180 - Feroelektrični keramični plastni elementi z načrtovano domensko strukturo za učinkovito zbiranje in za pretvorbo energije - prof. dr. Barbara Malič (K5)
L2-8181 - Selektivna plazemska oksidacija zlitin FeCrAl za podaljšanje obratovalne dobe žarilnih svečk za dizelske motorje - prof. dr. Janez Kovač (F4)
N3-0059 - Plazemsko podprto zdravljenje ran in topikalni vnos molekul - prof. dr. Uroš Cvelbar (F6)
Z2-8164 - Nano-katalizator za odstranjevanje nečistoč v zemeljskem plinu - dr. Gregor Filipič (F6)
Z2-8177 - Vključevanje realnih problemov v primerjavo večkriterijskih optimizacijskih algoritmov - dr. Tea Tušar (E9)


(!) Pojasnilo

Navodila za urejanje predloge projektov