ARRSProjekti / 2020 / SeznamARRSProjekti2020

Projekti (so)financirani s strani ARRS


Nazaj na seznam projektov po letih


Začetek financiranja: LETO 2020

N2-0153 Učenje z menjavo vlog pri fizičnem sodelovanju med človekom in robotom (SWITCH) - doc. dr. Tadej Petrič (E1)
J1-2455 Modeliranje neravnovesnih kvantnih materialov na različnih skalah - dr. Denis Golež (F1)
J1-2456 Fizika Majoranovih fermionov v magnetih Kitaeva - dr. Martin Klanjšek (F5)
J1-2458 Tri izboljšave na poti do realističnega opisa transporta močno koreliranih elektronov - doc. dr. Jernej Mravlje (F1)
J1-2459 Tekoči magneti: temeljne raziskave feromagnetnega urejanja v tekočinah - dr. Nerea Sebastian Ugarteche (F7)
J1-2461 Nova eksperimentalna metoda določitve kvantnih spinskih tekočin - doc. dr. Andrej Zorko (F5)
J1-2462 Topološka turbulenca v ograjenih kiralnih nematskih poljih - prof. dr. Miha Ravnik (F5)
J1-2463 Vloga simetrij pri vzbujanju kvantnih sistemov - dr. Zala Lenarčič (F1)
J1-2473 Človeški katepsin F: nenavadna cisteinska proteaza udeležena v nevrodegeneraciji - prof. dr. Veronika Stoka (B1)
J1-2475 Razvoj inovativnega zdravila za vensko trombembolijo na osnovi unikatnega antikoagulanta iz kačjega strupa - prof. dr. Igor Križaj (B2)
J1-2478 Novi indikatorji klimatskih sprememb v stalagmitih v Sloveniji - prof. dr. Sonja Lojen (O2)
J2-2493 Občutljivost fizikalnih parametrov jedrskega reaktorja na termične jedrske podatke - prof. dr. Andrej Trkov (F8)
J2-2495 Tehnologija površinsko selektivne hibridizacije za magneto-električne hibride - prof. dr. Darja Lisjak (K8)
J2-2496 Iskanje visoko temperaturne superprevodnosti in eksotičnega magnetizma v fluorido argentatih(II) - dr. Mirela Dragomir (K5)
J2-2497 Oblikovanje funkcionalnosti feroelektrikov brez svinca in inženiringom domenskih sten - prof. dr. Andreja Benčan Golob (K5)
J2-2505 Napovedno razvrščanje na podatkovnih tokovih - prof. dr. Sašo Džeroski (E8)
J2-2507 Z upoštevanjem informacij o okolju proti inteligentnim brezžičnim komunikacijam -prof. dr. Aleš Švigelj (E6)
J2-2508 Hladno sintranje multifunkcijskih elektronskih komponent - dr. Mojca Otoničar (K5)
J2-2509 Samoorganizacija plazme v razelektritvah magnetronskega naprševanja - dr. Matjaž Panjan (F3)
J2-2510 Načrtovanje tankih plasti relaksorskih feroelektrikov za piezoelektrične aplikacije in shranjevanje energije - doc. dr. Matjaž Spreitzer (K9)
J2-2513 Aktivna prevleka za zaščito pred elektromagnetnim sevanjem - dr. Matej Pregelj (F5)
J3-2516 Cistatin F kot mediator imunske supresije v mikrookolju glioblastoma - dr. Milica Perišić Nanut (B3)
J3-2533 Novi postopki obdelave biomimetičnih vaskularnih vsadkov - doc. dr. Ita Junkar (F4)
J4-2543 Novi proteini gliv kot biopesticidi za zatiranje invazivnih tujerodnih kmetijskih škodljivcev - dr. Jerica Sabotič (B3)
J6-2581 Računalniško podprta večjezična analiza novičarskega diskurza s kontekstualnimi besednimi vložitvami - doc. dr. Senja Pollak (E8)
J7-2596 Pametna nanospektroskopija molekularnih dogodkov pri nevrodegeneraciji zaradi nanodelcev - dr. Iztok Urbančič (F5 )
J7-2597 Stroškovno učinkovita separacija tritija iz vode z biološkimi sistemi – BIOTRISEP - doc. dr. Marko Štrok (O2)
L1-2607 Magnetno, električno in strižnonapetostno programiranje oblikovnega odziva v aktuatorjih na osnovi polimerno dispergiranih tekočekristalnih elastomerov - dr. Andraž Rešetič (F5)
L1-2608 Uporaba sekundarnih svinčevih žlinder kot vir sekundarnih surovin za pridobivanje svinca - doc. dr. Gašper Tavčar (K1)
L2-2612 Stabilnost jedrskih reaktorjev pri obratovanju v načinu sledenja bremenu - prof. dr. Luka Snoj (F8)
L2-2614 Novi pretočni fotoelektrokatalitski reaktorji za razgradnjo farmacevtikov v odpadnih vodah - prof. dr. Miran Čeh (K7)
L2-2615 Modeliranje dinamike kratkoročne izpostavljenosti radiološkemu sevanju - prof. dr. Juš Kocijan (E2)
L2-2616 Površinsko omejena selektivna funkcionalizacija polimernih komponent - prof. dr. Miran Mozetič (F4)
L2-2617 Inovativna metoda za čiščenje odpadnih voda - doc. dr. Gregor Primc (F4)
N1-0116 Tekočekristalni kapljični laserji za senzoriko znotraj celic - Zuhail Kottoli Poyil, phd. (F5)
N1-0143 Novi pristopi za oceno uporabe psihoaktivnih zdravilnih učinkovin in prepovedanih drog z analizo odpadnih vod - prof. dr. Ester Heath (O2)
N1-0148 Stabilizacija in destabilizacija spinskih tekočin zaradi perturbacij - doc. dr. Andrej Zorko (F5)
N2-0149 Načrtovanje napetosti in domenskih struktur v epitaksialnih tankih plasteh relaksorskih feroelektrikov - doc. dr. Matjaž Spreitzer (K9)
N2-0150 Načrtovanje napetosti in domenskih struktur v epitaksialnih tankih plasteh relaksorskih feroelektrikov - ddr. Marija Vukomanović (K9)
N3-0141 Napake v jedrnem transportu pri frontetemporalni demenci - prof. dr. Boris Rogelj (B3)
N5-0152 Mehanizmi hipoksične (in)tolerance pri predčasno rojenih posameznikih - prof. dr. Tadej Debevec (E1)
NC-0012 Napredne metode za analizo termičnih sipalnih presekov - prof. dr. Luka Snoj (F8)
NC-0015 Referenčni eksperiment za validacijo modeliranja odziva jedrske instrumentacije na nevtrone in žarke gama - dr. Vladimir Radulović (F8)
V3-2033 Klinični potek in izid Covid-19 - prof. dr. Sašo Džeroski (E8)
V4-2001 Možnost izboljšanja produktivnosti in zmanjšanja odvisnosti od uporabe kemičnih fungicidov v kmetijstvu z uporabo plinske plazme - doc. dr. Ita Junkar (F4)
Z2-2645 Razvoj tehnike hitrega radiacijskega sintranja za izdelavo naprednih večkomponentnih trajnih magnetov tipa Nd-Fe-B brez izmeta in z zmanjšano vsebnostjo kritičnih surovin - dr. Tomaž Tomše (K7)
Z3-2650 Lipidne kapljice kot viri vnetnih lipidnih mediatorjev pri raku - dr. Eva Jarc Jovičić (B2)


(!) Pojasnilo

Navodila za urejanje predloge projektov