ZaposlitveIJS

Sreča

Povezave/Links
Univerza v Novi Gorici
Mednarodna podiplomska šola

O B J A V E
P R O S T E G A
D E L O V N E G A
M E S T A

I N S T I T U T E ' S
J O B
O P P O R T U N I T I E S
P A G E SV TEKU - CURRENT
Po odsekih - In departments

Odsek za Fizikalno in organsko kemijo - Department for Physical and Organic Chemistry K3

Odsek za znanosti o okolju O2 - Department of Environmental Sciences O2

 • 14 Early Stage Researcher positions in the field of ”Neurological Exposome” in the EU- funded Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network (ITN) NEUROSOME...More information

Reaktorski infrastrukturni center RIC - Reactor Infrastructure Centre

 • Na Reaktorskem infrastrukturnem centru - RIC, želimo zaposliti operaterja VI Reaktorja TRIGA...Več informacij

Inteligentni sistemi - E9 - Intelligent Syistems - E9

 • Na Odseku za Inteligentne sisteme Iščemo diplomante računalništva in informatike ...Več informacij

Center za energetsko učinkovitost CEU - Energy Efficiency Centre

 • V Centru za energetsko učinkovitost - CEU bi na delovno mesto Strokovni sodelavec - ekonimist, želeli zaposliti novega sodelavca/ko ...Več informacij

Center za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo CEMM - Centre for electron microscopy and microanalysis CEMM

 • Center za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo CEMM vabi k sodelovanju strokovne sodelavce/ke...Več informacij

Center za prenos tehnologij in inovacij - CTT - Center for Technology Transfer and Innovation - CTT

 • Na Centru za prenos tehnologij in inovacij - CTT zbiramo interes za prijavo na razpis za zaposlitev...Več informacij

Odsek za znanosti o okolju O2 - Department of Environmental Sciences O2

 • The ERA Chair ISO-FOOD “ERA CHAIR FOR ISOTOPE TECHNIQUES IN FOOD QUALITY, SAFETY AND TRACEABILITY” at Jožef Stefan Institute aims at strengthening its research excellence related to organic contaminants in food. We are currently looking for: A post-doctoral researcher ....More information

  and Postdoctoral position (two year)...More information . Kontakt (erachair@isofood.eu )

Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko E1 - Automation, Biocybernetics and Robotics E1

V raziskovalni skupini na Odseku za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko objavljamo dve prosti delovni mesti mladega raziskovalca/mlade raziskovalke za delo na področju obtelesnih robotskih sistemov (eksoskeletov) in človekove motorične kontrole. Več informacij

Za raziskovalno-razvojno delo na področju tovarn prihodnosti, robotike in avtomatizacije nudimo prosto delovno mesto magistru inženirju strojništva ali mehatronike (m/Ž)....Več informacij

Laboratorij za odprte sisteme in mreže E5 - Open Computer Systems and Networks

 • V laboratoriju za odprte sisteme in mreže nudimo prosto mesto mladega raziskovalca/mlade raziskovalke na področju novih internetnih tehnologij in storitev....Več informacij


ZAKLJUČENO - CLOSED

 • 13.04.2015, STROKOVNI SODELAVEC na Odseku za reaktorsko fiziko F8
 • 30.03.2015, VIŠJI RAZISKOVALEC na Odseku za teoretično fiziko F1


Interni razpis - Internal call

Zaključeni interni razpisi:

 • VODJA CENTRA PMiS - datum objave 14. 12. 2017 - zaključen
 • SAMOSTOJNI SVETOVALEC VII/2 v Sekretariatu - U2 - datum objave 30.11.2017 - zaključen
 • STROKOVNI SODELAVEC VII/1 ali VII/2 na Odseku za Reaktorsko fiziko F8 - datum objave 15.1.2018 - zaključen
 • PROJEKTNI SODELAVEC - na Odseku za Nanostruktirne materiale - K7 - zaključen
 • PROJEKTNI ADMINISTRATOR - Sodelavec za administrativno upravljanje evropskih in domačih projektov v Centru za energetsko učinkovitost - CEU - datum objave 7. 8. 2017 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC VII/1 v Nabavno prodajni službi U3 - datum objave 17.1.2017 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC VII/2 v Direktorjevi pisarni U1 - datum objave 26.9.2016 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC ZA ORGANIZACIJO IN POSLOVANJE – finančno spremljanje in poročanje ToP - datum objave 29.12.2016 - zaključen
 • Samostojni strokovni sodelavec za organizacijo in poslovanje – poslovni sekretar SRIP - datum objave 29.12.2016 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC ZA ORGANIZACIJO IN POSLOVANJE – Strokovni tehnični organizator ToP - datum objave 29.12.2016 - zaključen
 • DIREKTOR ALI DIREKTORICA ToP - datum objave 29.12.2016 - zaključen
 • SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2 (II) v Mrežnem infrastrukturnem centru Reaktorja MICR - datum objave 4.11.2016
 • ASISTENT na Odseku za Reaktorsko tehniko R4 - datum objave 14.9.2016 - zaključen
 • STROKOVNI SODELAVEC na Odseku za Inteligentne sisteme - datum objave 14.9.2016 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 na Odseku za elektronsko keramiko K5 - datum objave 1.6.2016 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VI na Odseku za Reaktorsko tehniko R4 - datum objave 29.6.2016 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 oz. VII/2 v Nabavno prodajni službi U3 - datum objave 12.5.2016 - zaključen
 • STROKOVNI SODELAVEC v Centru za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo CEMM - datum objave 17.3.2016 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 na Odseku za sodobne materiale K9 - datum objave 5.4.2016 - zaključen
 • ZNANSTVENI SODELAVEC na Odseku za Znanost o okolju O2 - datum objave 25.3.2016 - zaključen
 • ASISTENT Z DOKTORATOM na Odseku za Znanost o okolju O2 - datum objave 25.3.2016 - zaključen
 • KORDINATOR PODROČIJ VII/2 na Centru za prenos tehnologij in inovacij CTT - datum objave 5.2.2016 - zaključen
 • PROJEKTNI SODELAVEC v Službi za poslovno informatiko U5 - datum objave 3.2.2016 - zaključen
 • STROKOVNI SODELAVEC VII/2 na Odseku za Elektronsko keramiko K5 - datum objave 12.1.2016 - zaključenPovezave/Links