E9

O Institutu
ijs.si/novice

Raziskovalni odseki
Centri
Službe in podporne dejavnosti

Stefan.jpg

Osnovni cilji Odseka za inteligentne sisteme so raziskave računalniških osnov inteligence in razvoj naprednih aplikacij s področja inteligentnih informacijskih storitev, analize podatkov, inteligentnega preiskovanja spleta, podpore odločanja, inteligentnih agentov, medicine, ekologije, jezikovnih tehnologij, inteligentne proizvodnje in ekonomije.

Z več kot 20-letno tradicijo pri raziskavah in razvoju na širšem področju umetne inteligence, inteligentnih sistemov, medicinske informatike, procesiranja naravnega jezika in kognitivnih znanosti se je Odsek za inteligentne sisteme uveljavil v evropskem in svetovnem merilu. Sodelavci odseka so razvili več delujočih sistemov, ki so pomembni tako v slovenskem kot mednarodnem merilu.

INTELIGENTNI SISTEMI - E9

 • Induktivno logično programiranje
 • Evolucijsko računanje
 • Večstrategijsko učenje in principi mnogoterega znanja
 • Rudarjenje spletnih podatkov
 • Sinteza znanja za modeliranje in vodenje sistemov
 • Sistemi za podporo odločanja
 • Principi inteligence in kognitivnih znanosti
 • Inteligentni agenti in večagentni sistemi
 • Umetna inteligenca v medicini
 • Sinteza govora
 • Ontologije in semantični splet
 • Analiza igranja iger

Odsečne spletne strani

Vodja odseka
prof. dr. Matjaž Gams, matjaz.gams@ijs.si
Telefon: (01) 477 36 44

Tajništvo


Vesna Koricki, Vesna.Koricki@ijs.si
Telefon: (01) 477 39 68
Lana Zemljak, lana.zemljak@ijs.si
Telefon: (01) 477 33 56


Poslanstvo Odseka za inteligentne sisteme je doseganje znanstvene in tehnološke odličnosti na širšem področju teoretičnega in praktičnega računalništva. Odsek obsega širok spekter metod umetne inteligence, kar mu omogoča, da uspešno sodeluje pri pripravi in izvajanju zahtevnih raziskovalnih in aplikativnih projektov. Evolucijsko računanje je raziskovalno področje, ki preučuje računalniško reševanje problemov po vzoru naravne evolucije. Programi, načrtovani po teh principih, se imenujejo evolucijski algoritmi in jih uspešno uporabljamo pri reševanju optimizacijskih nalog, npr. pri razporejanju opravil v proizvodnji ali optimiranju parametrov proizvodnih procesov.

Rudarjenje spletnih podatkov omogoča luščenje znanja iz dokumentov, dosegljivih na internetu. Z raziskavami na področju semantičnega spleta želimo nadgraditi dosedanje predstavitve podatkov na internetu in premostiti pomanjkljivosti računalniškega zaznavanja dokumentov. Te raziskave se uspešno opirajo na izsledke iz gradnje ontologij, ki so baze pomensko povezanih pojmov.

Igranje iger je tradicionalno področje raziskav umetne inteligence, in mnoge razvite tehnike se danes uporabljajo tudi na drugih področjih. Raziskave igranja iger imajo relativno dolgo zgodovino in so močno vplivale tudi na druga področja, saj ne vključujejo le programov za igranje iger, temveč tudi razvoj in analizo iskalnih algoritmov, kot so načini minimaks, iskanje po drevesih ali na njih, enoagentni in večagentni preiskovalni algoritmi, ter metod planiranja in računalniško podprtega odločanja. Področje inteligentnih agentov in večagentnih sistemov je v zadnjih letih pridobilo veliko veljavo. Z razširjenostjo interneta je omogočilo reševanje in analizo kompleksnih problemov. Uporaba porazdeljenih in računsko neodvisnih agentov omogoča, da agenti sodelujejo med seboj in dosegajo cilje, ki jih sami ne bi mogli doseči. Raziskave sinteze govora pa so privedle do delujočih sistemov, ki omogočajo računalniško sintezo slovenskega govora iz besedila.

Posebno pozornost namenjamo vzgoji mladih strokovnjakov, ki jim omogočamo vrhunsko izobraževanje in sodelovanje s priznanimi strokovnjaki pri zanimivih delovnih nalogah. Vrhunske delovne razmere in sodobna računalniška oprema omogočajo našim sodelavcem opravljanje najzahtevnejših raziskav in nalog.


Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si