ZaposlitveIJS

Sreča

Povezave/Links
Univerza v Novi Gorici
Mednarodna podiplomska šola

O B J A V E
P R O S T E G A
D E L O V N E G A
M E S T A

I N S T I T U T E ' S
J O B
O P P O R T U N I T I E S
P A G E S


Na Institutu "Jožef Stefan" stalno iščemo nove motivirane sodelavke in sodelavce, ki živijo znanost in ki bi si želeli pridružiti našemu kolektivu. Smo največja javna raziskovalna organizacija v Sloveniji, ki ponuja prijazno večkulturno delovno okolje, zanimive projekte in možnost za nadaljnjo osebno ter karierno rast. Če vas delo v naši raziskovalni organizaciji zanima, vas vabimo, da se nam predstavite z življenjepisom in motivacijskim pismom, ki ga pošljete na jobs@ijs.si.Po odsekih - In departments

Inteligentni sistemi - E9 - Intelligent Systems - E9

 • Odsek za inteligentne sisteme - E9 razpisuje delovno mesto...Več informacij

Laboratorij za umetno inteligenco - E3 - Artificial Intelligence - E3

 • Open PhD Position: Active Learning for Explainability Manufactured Products...More information

Center za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo - CEMM Center for Electron Microscopy and Microanalysis - CEMM

 • Center za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo CEMM vabi k sodelovanju nove sodelavce za strokovno/raziskovalna dela, povezana z vzdrževanjem in delom na opremi za vrstično elektronsko mikroskopijo in pripravo vzorcev ...

  • Center for Electron Microscopy and Microanalysis, CEMM at Jozef Stefan Institute, IJS, calls for new candidates for expert/research works. The candidate will mainly work with the equipment for scanning electron microscopy and sample preparation ...

  Več informacij / More information

Služba za poslovno informatiko SPI razpisuje 2 prosti delovni mesti

 • Opis dela in nalog: administracija in vzdrževanje aplikacije elektronski dokumentni sistem (EDS); pomoč uporabnikom pri delu v aplikaciji EDS; programiranje razširitev aplikacije EDS v programskem jeziku JavaScript, C#

 • Zahtevana izobrazba: univerzitetni program (predbolonjski program) oziroma magisterij stroke (2. bolonjska stopnja)
 • Zahtevana usposobljenost: poznavanje entitetno-relacijskih zbirk podatkov; poznavanje SQL sintakse; poznavanje programskih jezikov JavaScript in C#; delovne izkušnje

  Prijava in dodane informacije: joze.kasman@ijs.si


Interni razpis - Internal call

 • Na odseku za Eksperimentalno fiziko osnovnih delcev F-9 razpisujemo delovno mesto SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I)...Več informacij

 • V Finančno-računovodski službi U4 razpisujemo delovno mesto RAČUNOVODJA VII/1...Več informacij


Povezave/Links