ZaposlitveIJS

Sreča

Povezave/Links
Univerza v Novi Gorici
Mednarodna podiplomska šola

O B J A V E
P R O S T E G A
D E L O V N E G A
M E S T A

I N S T I T U T E ' S
J O B
O P P O R T U N I T I E S
P A G E SV TEKU - CURRENT
Po odsekih - In departments

Nanostrukturni materiali - K7 Nanostructured Materials - K7

 • Open Post Doc position: »Development of sensors for detecion of persistent and mobile chemicals (PMCs) in environment«...More information

Služba za poslovno informatiko SPI razpisuje 2 prosti delovni mesti

 • Opis dela in nalog: administracija in vzdrževanje aplikacije elektronski dokumentni sistem (EDS); pomoč uporabnikom pri delu v aplikaciji EDS; programiranje razširitev aplikacije EDS v programskem jeziku JavaScript, C#

 • Zahtevana izobrazba: univerzitetni program (predbolonjski program) oziroma magisterij stroke (2. bolonjska stopnja)
 • Zahtevana usposobljenost: poznavanje entitetno-relacijskih zbirk podatkov; poznavanje SQL sintakse; poznavanje programskih jezikov JavaScript in C#; delovne izkušnje

Prijava in dodane informacije: joze.kasman@ijs.si

Center za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo - CEMM Center for Electron Microscopy and Microanalysis - CEMM

 • Center za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo CEMM vabi k sodelovanju strokovno/raziskovalne sodelavce/ke na področju vrstične elektronske mikroskopije (SEM)...Več informacij in strokovno/raziskovalne sodelavce/ke na področju presevne elektronske mikroskopije (TEM)...Več informacij

Raziskave sodobnih materialov - K9 Advanced Materials - K9

 • Razpisujemo 1 mesto za kandidata/ko za mladega raziskovalca/ko v letu 2021 za diplomante FKKT smeri Kemija / Kemijsko inženirstvo, FMF smeri Fizika ali NTF smeri Geologija / Materiali in metalurgija...Več informacij

Anorganska kemija in tehnologija - K1 Inorganic Chemistry and Technology - K1

 • PhD position at Extreme Conditions Chemistry Lab at Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia (28 June 2021)

A fully-funded 4-year PhD studentship is available to work on an ERC-funded project “Challenging the Oxidation-State Limitations of the Periodic Table via High-Pressure Fluorine Chemistry – HiPeR-F”. The research will focus on exploring the fluorine and noble-gas chemistry under extreme pressures from 10.000 to over 100.000 bar. We are looking for a highly motivated and enthusiastic candidate with master’s degree (completed before Oct. 2021) in chemistry or closely related field. More: http://eccl.ijs.si Application and additional information: matic.lozinsek@ijs.si

Nanostrukturni materiali - K7 Nanostructured Materials - K7

Odsek za Avtomatiko, biokibernetiko in robotiko - E1 Department of Automatics, Biocybernetics and robotics - E1

 • Prosto delovno mesto: doktorski študent (m/ž) na Odseku za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko (ABR) na Institutu “Jožef Stefan”. ...''Več informacij''

Anorganska kemija in tehnologija - K1 Inorganic Chemistry and Technology - K1

 • V analiznem laboratoriju Odseka za anorgansko kemijo in kemijsko tehnologijo iščemo kandidatko oziroma kandidata za mesto mlade raziskovalke oziroma mladega raziskovalca...Več informacij

Znanosti o okolju O2 - Environmental Sciences O2 and Condensed Matter Physics F5 - Fizika trdne snovi F5

 • 15 PhD positions available for Early Stage Researchers at »Advanced Research and Training Network in Food Quality, Safety and Security«, FoodTraNet, H2020 MSCA ITN Project...More information

 • Odprto delovno mesto: DELO NA POSTAVITVI ROBOTIZIRANEGA LABORATORIJA ZA ODKRIVANJE NOVIH MATERIALOV ...Več informacij

Reaktorska fizika - F8 Reactor Physics - F8

 • Odsek za Reaktorsko fiziko Instituta »Jožef Stefan« išče kandidatko ali kandidata za raziskovalno delo na področju raziskav trajnostnih in nizkoogljičnih virov energije, to je jedrske fisije in fuzije...Več informacij

 • The Reactor physics department at “Jožef Stefan” Institute is looking for a candidate for research work in the field of sustainable and low carbon energy sources, i.e. nuclear fission and fusion...More information

Teorična fizika - F1 Theoretical Physics - F1

Biokemija, molekularna in strukturna biologija - B1 - Biochemistry and Molecular Biology - B1


Interni razpis - Internal call

 • STROKOVNI SODELAVEC VII/1 ali VII/2 na Odseku za Nanostrukturne materiale F7...Več informacij


Povezave/Links