Službe in podporne dejavnosti

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Raziskovalni odseki
Centri
Službe in podporne dejavnosti

Stefan.jpg

Za opravljanje nalog, ki so posebna strokovna podpora pri izvajanju raziskovalne in izobraževalne dejavnosti Instituta, se lahko oblikujejo samostojne organizacijske enote.

Za opravljanje skupnih zadev na področju upravno-pravnih, kadrovskih, komercialnih, finančno-računovodskih in drugih administrativnih nalog se organizirajo službe. Za opravljanje zadev na področju vzdrževalnih in drugih tehničnih nalog se organizirajo servisi.


Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00
info@ijs.si