V001 / IJS

Slika

Sodelavci Odseka za raziskave sodobnih materialov Instituta "Jožef Stefan" dr. Marjeta Maček Kržmanc, doc. dr. Nina Daneu, Alja Čontala, dr. Saswati Santra in doc. dr. Matjaž Spreitzer so v sodelovanju z raziskovalci s Kemijskega inštituta v reviji ACS Applied Materials & Interfaces objavili članek SrTiO₃/Bi₄Ti₃O₁₂ Nanoheterostructural Platelets Synthesized by Topotactic Epitaxy as Effective Noble-Metal-Free Photocatalysts for pH-Neutral Hydrogen Evolution. V članku je opisan mehanizem nastanka nanoheterostrukturiranih ploščic SrTiO₃/Bi₄Ti₃O₁₂ in mezokristaliničnih (100) orientiranih ploščic SrTiO₃ z epitaksialno rastjo SrTiO₃ na izhodiščnih ploščicah Bi₄Ti₃O₁₂ pod hidrotermalnimi pogoji. Ugotovili so, da nanoheterostrukturirane ploščice SrTiO₃/Bi₄Ti₃O₁₂ izkazujejo 15-18 krat višjo fotokatalitsko učinkovitost za nastanek H₂ iz pH nevtralnih raztopin voda/metanol v primerjavi s komercialnim SrTiO₃ prahom in (100) orientiranimi SrTiO₃ ploščicami in to brez dodatka plemenitih kovin kot sokatalizatorjev. To uvršča omenjene heterostrukture med obetavne materiale za produkcijo H2 s pomočjo sončne energije.

Slika

Založba Wiley je objavila monografijo z naslovom Internet of Things: From Data to Insight, ki sta jo so-uredila Carolina Fortuna z Instituta "Jožef Stefan" in John Davies z British Telecoma. Monografija združuje prispevke mednarodno priznanih strokovnjakov s področja in obravnava celoten tehnološki sklad interneta stvari (IoT), od povezljivosti prek podatkovnih platform do študij primerov za končne uporabnike, dotakne pa se tudi iskanja ravnovesja med poslovnimi potrebami ter varnostjo in zasebnostjo podatkov. Poseben poudarek daje tehnologijam za obdelavo podatkov, ki preko dejanskega vpogleda in razumevanja omogočajo izboljšanje odločanja. Sem spadajo različne metode umetne inteligence, kot so obdelava podatkovnih tokov, metode globokega strojnega učenja in grafi znanja, pa tudi zagotavljanje interoperabilnosti podatkov ter vidiki njihove zasebnosti, varnosti in zaupanja. Monografija naslavlja tudi ustvarjanje in podporo ekosistemov interneta stvari, robno računalništvo, rudarjenje naborov senzorskih podatkov in črpanje podatkov iz množic.

Slika

Na Institutu "Jožef Stefan" že od konca marca 2020 potekajo raziskave zaščitnih mask. Maske so se izkazale za eno od ključnih sredstev v boju proti pandemiji COVID-19, saj zmanjšujejo prenos okužb prek aerosolov. Sodelavci Instituta Anja Pogačnik Krajnc, Luka Pirker, Urška Gradišar Centa, Anton Gradišek, Igor B. Mekjavić in Maja Remškar so skupaj s partnerji zadnje rezultate študije objavili v članku Size- and Time-Dependent Particle Removal Efficiency of Face Masks and Improvised Respiratory Protection Equipment Used during the COVID-19 Pandemic v reviji Sensors. Preučevali so učinkovitost filtracije aerosolnih delcev iz zraka za različne tipe mask, tako mask, ki so kategorizirane kot osebna zaščitna oprema, kot tudi improviziranih mask, kot so maske iz blaga, predelane potapljaške in predelane plinske maske. Med različnimi tkaninami so se poplini odrezali boljše kot blago tetra. Sodelavci IJS so spremljali filtracijo delcev v velikostnem območju med 10 in 570 nm, pa tudi, kako se učinkovitost filtracije spreminja s časom. Raziskave koristijo tako splošni javnosti kot tudi odločevalcem v boju proti pandemiji.

Slika

Od 23. do 25. 2. 2021 je potekala prva čezmejna delavnica CrossNano, Crossborder Workshop in Nanoscience and Nanotechnology v organizaciji Univerze v Trstu, Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana in Instituta "Jožef Stefan". Letošnji CrossNano smo izvedli prek spleta, pri tem je sodelovalo 40 študentov nanoznanosti in nanotehnologije iz PhD School in Nanotechnology Univerze v Trstu, Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana ter Fakultete za matematiko in fiziko, Fakultete za farmacijo in Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Nagrado Fernando Tommasini za najbolj razumljivo predstavitev sta prejela Anže Mraz z Odseka za kompleksne snovi Instituta "Jožef Stefan" in študent Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani ter Sara Fiori, CNR-IOM in študentka Univerze v Trstu. Nagrado Alessandro de Vita za izkazan multidisciplinarni pristop in radovednost sta prejela Ahmed Alsadiq Ahmed Mohammed, Sinhrotron Elletra in študent Univerze v Trstu ter Matej Šadl z Odseka za elektronsko keramiko Instituta "Jožef Stefan", študent Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana. Čestitke vsem nagrajencem.

Slika

11. februar je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila za mednarodni dan žensk in deklet v znanosti, katerega osnovni namen je povečati delež žensk na višjih stopnjah znanstvene kariere in izboljšati vpliv, ki ga imajo ženske na odločanje v znanosti. Kljub velikemu številu visokokvalificiranih diplomantk je v Evropski uniji med zaposlenimi v raziskavah samo tretjina žensk. Ponosni smo, da Institut "Jožef Stefan" kot član mednarodnega konzorcija sodeluje v evropskem projektu Athena. Namen projekta je odstranitev ovir za zaposlovanje in karierno napredovanje raziskovalk, vključitev in okrepitev dimenzije spola v raziskovalnih programih in naslavljanje neravnovesja spolov pri odločanju. Dr. Romana Jordan, koordinatorica projekta na IJS: "Programa ne pripravljamo zaradi evropske ali slovenske politike, pripravljamo ga, da pritegnemo v čudovit svet znanosti in raziskav še več ustvarjalnih in radovednih umov." V konzorciju sodelujejo raziskovalne organizacije iz držav srednje in vzhodne Evrope ter oddaljenih regij z nizkim indeksom enakosti spolov, s čimer bo projekt prispeval k zmanjšanju vrzeli med raziskovalnimi organizacijami po vsej Evropi.

Slika

Institut "Jožef Stefan" že od začetka predvsem na področjih tesno sodeluje z Nuklearno elektrarno Krško, zato smo izredno veseli, da je predsednik uprave NEK Stane Rožman prejel priznanje Združenja Manager za življenjsko delo na področju managementa 2020. »Nagrado razumem in jo jemljem kot priznanje širši ekipi, ki je ustvarila prepoznavno podjetje. Je tudi potrditev dejstva, da jedrska energija postaja del rešitve okolja in planeta. Naš skupni izziv je to, kako ohraniti uravnoteženost skupnega življenjskega prostora.« Z Instituta najtesneje z NEK sodelujejo odseki za fiziko nizkih in srednjih energij, reaktorska fizika in reaktorska tehnika. Na januarskem srečanju, na katerem so podelili priznanja za leto 2020, je sodeloval tudi prof. dr. Jadran Lenarčič, dolgoletni direktor Insituta "Jožef Stefan", ki je med drugim dejal: »Ideja ne nastane sama od sebe. Do nove pridemo tako, da trčimo z idejo nekoga drugega. Sodelovanje je potrebno zato, da pridemo do novih vrednosti, zamisli in novih razsežnosti.« Nagrade so prejeli še: priznanje mladi manager Žiga Hieng ter priznanji Artemida Mojca Leskovar in Nataša Kraškovic. Vsem nagrajencem iskreno čestitamo.

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si

Arhiv novic | News Archive | Rubrike