K9

O Institutu
ijs.si/novice

Raziskovalni odseki
Centri
Službe in podporne dejavnosti

Stefan.jpg

Odsek za raziskave sodobnih materialov izvaja osnovne in aplikativne raziskave na področju sinteze in karakterizacije sodobnih materialov, sodeluje pa tudi pri izobraževalnem procesu. Naš osnovni motiv raziskav je pridobiti znanje, ki je potrebno za razvoj novih materialov in tehnologij in ga označuje predvsem visoka stopnja uporabnosti in inovativen način.

slika.jpg

Raziskave na odseku posegajo na področje razvoja materialov za elektronske naprave z novimi ali izboljšanimi lastnostmi in na področje raziskovanja nanostrukturnih materialov ter postopkov za njihovo pripravo. Poudariti velja intenzivno mednarodno vpetost odseka ter njegovo obsežno sodelovanja z domačimi in tujimi industrijskimi partnerji.

RAZISKAVE SODOBNIH MATERIALOV - K9

 • Raziskave materialov s posebnimi električnimi lastnostmi:
  • raziskave prilagodljivih materialov,
  • raziskave mikrovalovnih dielektrikov,
  • raziskave keramičnih materialov kompatibilnih s tehnologijo nizkotemperaturno sočasno sintrane keramike (LTCC).
 • Raziskave nanostrukturnih materialov in postopkov za njihovo pripravo
  • raziskave nanokompozitov (samourejanje nanodelcev v večplastnih polielektrolitskih nanostrukturah),
  • raziskave nizkodimenzionalnih nanostruktur,
  • raziskave novih materialov pripravljenih z biomimetično sintezo,
  • raziskave sodobnih metod za pripravo tankih plasti (sol-gel, Pechini).

Odsečne spletne strani

Vodja odseka
doc. dr. Matjaž Spreitzer, matjaz.spreitzer@ijs.si

Tajništvo
Vesna Butinar, mag. posl. ved, vesna.butinar@ijs.si
Telefon: (01) 477 34 81
Faks: (01) 477 38 75


Razvoj novih materialov in nanotehnologij v veliki meri vpliva na način življenja v sodobni družbi. Raziskave usmerjene v to področje se v zadnjih desetletjih uvrščajo med najbolj razširjene raziskovalne panoge v razvitem svetu. Cilj teh raziskav je predvsem izboljšanje lastnosti materialov, ki omogočajo razvoj sodobnih aplikacij, miniaturizacijo obstoječih sistemov, boljše izkoristke pri konvertiranju energije in razvoj okolju prijaznih tehnologij. Takšna je tudi raziskovalna usmeritev Odseka za raziskave sodobnih materialov, ki deluje v okviru Instituta "Jožef Stefan".

Izhodiščna hipoteza našega raziskovalnega dela je, da fazna sestava, kristalna struktura, mikrostruktura in morfologija materialov z določeno kemijsko sestavo ključno vplivajo na njihove lastnosti. Raziskave na odseku tako obsegajo študij faznih relacij v večkomponentnih sistemih, določevanje kristalnih struktur in napak, študij mehanizmov in kinetike kemijskih reakcij, ki potekajo med sintezo, študij faznih transformacij in določitev razvoja mikrostrukture polikristaliničnih materialov oziroma razvoja morfologije nanodelcev. Pri tem sta v ospredju ugotavljanje povezave med navedenimi parametri in lastnostmi sintetiziranih materialov ter razvoj novih sinteznih metod, ki vodijo do novih funkcionalnih lastnosti in posledično do razvoja novih aplikacij.

Cilji navedenih raziskav so pridobitev originalnih znanstvenih spoznanj potrebnih za sintezo novih materialov z izboljšanimi električnimi lastnostmi in pridobitev znanj, ki bodo omogočala pripravo izbranih materialov v nano-strukturnih oblikah. Te raziskave so tako po svoji naravi usmerjenje k določevanju osnovnih zakonitosti, na določenih področjih pa jih v povezavi z industrijskimi partnerji vzdolž evropskega prostora prepletamo tudi z aplikativnimi nalogami.

Dokaz, da je delo na odseku usmerjeno izrazito k uporabnim rešitvam, predstavljajo še številne druge aplikativne raziskave, ki potekajo v sodelovanju z domačimi in tujimi raziskovalnimi skupinami ter številnimi industrijskimi partnerji:

 • študij procesiranja materialov za večplastne elektronske komponente (keramični kondenzatorji, piezoaktuatorji, varistorji itd.),
 • razvoj supertrdih materialov,
 • samočistilne in antibakterijske prevleke za gospodinjske aparate,
 • raziskave mineralnih vlaken za zvočne in toplotne izolacije,
 • raziskave steklastih materialov.

Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si