Tehnični servisi

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Raziskovalni odseki
Centri
Službe in podporne dejavnosti

Stefan.jpg

Posamezne naloge poslovanja Instituta opravljajo enote, ki se glede na posamezna področja svoje dejavnosti organizirajo kot službe in servisi. Za opravljanje skupnih zadev na področju upravno-pravnih, kadrovskih, komercialnih, finančno-računovodskih in drugih administrativnih nalog se organizirajo službe. Za opravljanje zadev na področju vzdrževalnih in drugih tehničnih nalog se organizirajo servisi.

TEHNIČNI SERVISI - TS

Vodja tehničnih servisov

 • Aleš Cesar, univ. dipl. inž. gradb., ales.cesar@ijs.si
  Telefon: (01) 477 32 44
  Soba: V1


Tajništvo

Projektna pisarna

Vzdrževanje

 • Marjan Bizjan, mizar
  Opis dela: mizarska dela, pomoč pri vzdrževanju objektov
  Telefon: (01) 477 37 44
  Soba: D13

  Stanislav Cvelbar, vzdrževalec
  Opis dela: vzdrževanje vodovodnih instalacij, pomoč pri vzdrževanju objektov
  Telefon: (01) 477 32 31
  Soba: V7a

  Janko Gerjol, vzdrževalec
  Opis dela: vzdrževanje objektov
  Telefon: (01) 477 35 01
  Soba: V8

  Ivo Uhan, vzdrževalec
  Opis dela: vzdrževanje objektov, vzdrževanje elektroinstalacij
  Telefon: (01) 588 53 48
  Soba: KF14

  Gregor Intihar, vzdrževalec
  Opis dela: vzdrževanje vodovodnih instalacij, pomoč pri vzdrževanju objektov
  Telefon: (01) 588 52 13
  Soba: KF6, KF14

  Nikolaj Keršič, univ. dipl. inž. str., niko.kersic@ijs.si, samostojni strokovni sodelavec
  Opis dela: organizacija vzdrževanja strojnih instalacij, priprava tehničnih rešitev, nadzor nad izvedbo del
  Telefon: (01) 477 32 33
  Soba: D45b

  Franc Skopec, zidar
  Opis dela: zidarska dela, pomoč pri vzdrževanju objektov
  Telefon: (01) 477 35 01
  Soba: V8

  Marjan Skopec, vzdrževalec
  Opis dela: vzdrževanje elektroinstalacij, pomoč pri vzdrževanju objektov
  Telefon: (01) 477 33 87
  Soba: D8a

Vložišče

 • Sandra Dobnikar, univ.dipl.soc.del., vlozisce@ijs.si,organizatorka vložišča
  Opis dela: organizacija dela v vložišču, sprejem in odprava poštnih pošiljk
  Telefon: (01) 477 33 16
  Soba: C079

  Urška Grdadolnik Nahtigal, vlozisce@ijs.si,referentka za pošto
  Opis dela: delo v vložišču, kurirska dela
  Telefon: (01) 477 33 16
  Soba: C079

  Nataša Zupančič, dipl. org. menedž., vlozisce@ijs.si,referentka za pošto
  Opis dela: delo v vložišču, kurirska dela
  Telefon: (01) 477 33 16
  Soba: C079

Garaža

 • Damijan Klep, damjan.klep@ijs.si, samostojni tehnik
  Opis dela: vožnja službenega avtomobila, pomoč skrbniku garaže
  Telefon: (01) 477 33 39, 477 31 15
  Soba: N8

  Robert Zakrajšek, voznik
  Opis dela: vožnja službenega avtomobila, kurirska dela
  Telefon: (01) 477 33 39, 477 31 15
  Soba: N8

  Nastja Zakrajšek, voznik
  Opis dela: vožnja službenega avtomobila, kurirska dela
  Telefon: (01) 477 33 39, 477 31 15
  Soba: N8

  Dušan Rudman, voznik
  Opis dela: vožnja službenega avtomobila, kurirska dela
  Telefon: (01) 477 33 39, 477 31 15
  Soba: N8

Telefonska centrala

 • Aleksandra Fekonja, aleksandra.fekonja@ijs.si, telefonistka
  Opis dela: vzpostavljanje telefonskih zvez, razdeljevanje pošte, kurirska dela
  Telefon: (01) 588 52 76 ali 9
  Soba: tel. centrala

  Miha Jakopin, miha.jakopin@ijs.si, telefonist
  Opis dela: vzpostavljanje telefonskih zvez in s tem povezanih nalog
  Telefon: 9
  Soba: tel. centrala

  Matjaž Srebrnič, matjaz.srebrnic@ijs.si, samostojni tehnik
  Opis dela: vzpostavljanje telefonskih zvez in s tem povezanih nalog
  Telefon: 9
  Soba: tel. centrala


Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si