Znotraj hiše

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Več o Institutu
Več o reaktorskem centru
Več o fiziku Jožefu Stefanu

Stefan.jpg

Ta stran je primarno namenjena sodelavcem Instituta. Nekatere podstrani so dosegljive le iz domene "ijs.si".


VARNOST, NUJNI PRIMERI

 • poklicni gasilci, reševalna postaja, center za obveščanje: 112; policija: 113

 • dežurni gasilec in glavni vratar na Jamovi: (01) 477-3200, na Reaktorskem centru: (01) 588-5212

 • Služba za varnost in zdravje pri delu SVZD, Varnostni inženir: v. d. vodje službe Ana Marija Horvat, dipl. var. inž.: (01) 477-3104, 031 268 675; mag. Bojan Huzjan: (01) 588-5227, 041 596-045; Erika Potrč Hribar, dipl. var. inž.: (01) 477-3104, 041 926 581

 • pomoč in informiranje v primerih nasilja, nadlegovanja in trpinčenja na delovnem mestu: Iva Perhavec: 070 594 068, Junoš Lukan: (01) 477 30 34, Tanja Klopčič: (01) 588 53 31, Milena Avsenak: 070 770 298

 • koordinator splošne varnosti IJS Jože Matko: (01) 477-3785, (01) 477-3200, (01) 588-5212, (01) 562-6032, 041 695-863
 • Služba za varstvo pred ionizirajočim sevanjem SVPIS, vodja mag. Matjaž Stepišnik: (01) 588-5254, 031 378-356

 • reaktorski center - operaterji reaktorja - vodje izmen: Anže Jazbec, univ. dipl. fiz.: (01) 588-5228, 031 360-358; Marko Rosman, elektrotehnik - elektronik: (01) 588-5345, 041 521-712; Sebastjan Rupnik, dipl. inž. fiz.: (01) 588-5414, 040 577-257

 • Služba za ravnanje z odpadnimi kemikalijami SROK

 • ekološki laboratorij z mobilno enoto ELME (vodja dr. Matej Lipoglavšek), klicati center za obveščanje: 112 in zahtevati vodjo ELME na pager št. 132-33-23

 • Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV) - dežurni radiološki monitoring: 041 982-713


SPLOŠNE INFORMACIJE


Storitve U7, U8 in U9

Dobrodošli! Ker povezujemo znanost in družbo.


INFORMACIJSKI SISTEMI, OPREMA IN INFRASTRUKTURA

Informacijski sistemi IJS

/!\ Opozorilo: Vsi informacijski sistemi IJS (EDS, IJSvision, Time&Space) so dosegljivi le znotraj IJS omrežja.
(!) Nasvet: Navodila za dostop do informacijskih sistemov IJS z računalnika izven IJS.

GDPR - Splošna uredba o varstvu podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: Tamara Kotnik, univ. dipl. prav., tamara.kotnik@ijs.si , 031 345 682

Oprema in infrastruktura

Certifikati za zaposlene

Videokonferenčna orodja

 • IJS ima zakupljenih vrsto licenc za splošno uporabo, za dodatne kapaciteta pa jih morajo odseki nabaviti sami. Nekatera orodja omogočajo brezplačno uporabo v omejenem obsegu (manj uporabnikov, krajši čas ...), skoraj vsa pa omogočajo prijavo v komunikacijo tudi uporabnikom brez licence ali registracijo uporabnika brez licence ter prenos licenc.
 • ZOOM ZOOM Za informacije o licencah: support@ijs.si

 • GoToMeeting GoToMeeting Za informacije o licencah: konference@e5.ijs.si

 • Slack Slack

Videokonferenčna oprema

V okviru infrastrukturne skupine za e-Raziskovalna okolja je na voljo tudi Logitechova Group videokonferenčna opreme, primerna za povezovanje manjših avditorijev. Sestavlja jo dober prostorski zvočnik in kamera. Podobna oprema infrastrukturne skupine je nameščena tudi v predavalnici elektronike na Teslovi. Za več informacij: konference@e5.ijs.si

Varnostna obvestila in opozorila, nasveti, novice

TV IJS
 • TV IJS URL_IJS_naslovna

  • TV IJS omogoča prenos dogodkov v živo na ekranih, ki so locirani znotraj instituta (Jamova + Reaktor). Ogled TV IJS je možen tudi na spletu. Storitev je namenjena prenosu dogodkov kot so: predavanja, slovesnosti, konference, itd. V času, ko ni aktiven prenos v živo, se na TV IJS kanalu predvajajo aktualne IJS novice, obvestila, predstavitveni posnetki projektov, posnetki preteklih dogodkov...

  • TV IJS omogoča prenos v živo iz Velike predavalnice, po potrebi pa tudi iz drugih lokacij.
  • Če je organizator za snemanje dogodka najel plačljivo storitev Videolectures ali dogodek poteka v spletni obliki (Zoom...), je možno tudi tak dogodek prenašati na TV IJS.

  • (!) Povezave

 • Vsa morebitna naročila, vprašanja, pripombe, ideje itd. v zvezi s prenosom dogodkov na TV IJS lahko naslovite na: tomaz.kristofelc@ijs.si

Organizacija dogodkov na IJS


KADROVSKA SLUŽBANABAVNA SLUŽBA

NOVICE 2023

DINAMIČNI NABAVNI SISTEMI- NAVODILA IN OBRAZCI - POVABILA K ODDAJI PONUDB

NOVICE 2022

NAROČILO GOSTINSKIH STORITEV

NAKUP SLUŽBENIH MOBILNIH TELEFONOV

DOBAVA TEHNIČNIH PLINOV

OKVIRNI SPORAZUMI - NAVODILA IN OBRAZCI - POVABILA K ODDAJI PONUDB


FINANČNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA

Popis raziskovalne opreme IJS [ARIS deležnik]

Obrazci

Urejanje službene poti


TEHNIČNI SERVISI

Garaža - Najem vozil

 • Obrazci in pravila za najem vozil so v rubriki NOTRANJI AKTI INSTITUTA (dostopna je le za prijavljene uporabnike (login - desno zgoraj).

Službena stanovanja za tuje goste IJS


PROJEKTNA AKADEMIJA

Kontaktne osebe

Izobraževanja in delavnice

Uporabni obrazci


NOTRANJI AKTI INSTITUTA

Dostopno le za prijavljene uporabnike (login), prijavite se lahko le z IJS

 • Knjige


INFORMACIJE ZNANSTVENEGA SVETA

Dostopno le za prijavljene uporabnike (login), prijavite se lahko le z IJS


LOGOTIP, PREDLOGE INSTITUTSKIH DOPISOV


ŠPORT in PROSTI ČAS, POČITNIŠKA PONUDBA


LETNO POROČILO


OSEBNE SPLETNE STRANI


PRAVOPISNI NAPOTKI


UREDNIŠTVO SPLETNIH STRANI


Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00
info@ijs.si