Uredništvo

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Uredništvo eNoviceIJS
Stiki z javnostjo in organizacija dogodkov
Tiskane Novice IJS

Stefan.jpg

Inštitutski spletni časopis eNoviceIJS smo prvič javno objavili zgodaj zjutraj 7. oktobra 2010. Namen časopisa je spodbuditi prenos informacij, mnenj in drugih sporočil o raziskovalnem in razvojnem delu znotraj Instituta in navzven. Spletni časopis ijs.si/novice je hkrati tudi vstopna spletna stran Instituta, medtem ko se podatkovne strani nadaljujejo z O Institutu.

Vljudno vabimo vse sodelavce Instituta in tudi druge, da se aktivno vključijo v delovanje časopisa s sprotnim sporočanjem o dosežkih in projektih. Besedila in slikovno gradivo pošiljajte na polona.strnad@ijs.si . Posebej dragocena so sporočila o znanstvenih in tehnoloških dosežkih.


UREDNIŠTVO eNoviceIJS


Polona Strnad, dipl. univ. nov.
Telefon: (01) 477 33 12 / 051 681 329
Elektronska pošta: polona.strnad@ijs.si
Soba: 221


  • Uredništvo/0.jpg

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si