Rubrike

eNoviceIJS

Bottoni slovenski
Naslovna slika (1075px)
Pod sliko slovenski


Vzorec fileta
Txxx

OBVESTILA (Desno)

Tiskane novice IJS
Napovednik
Zaposlitve
Kolokviji
Sporočila
Dosežki


Razporeditev filetov v celicah
NOVICE (Levo)

Arhiv Novic


eNewsJSI

Bottoni angleški
Naslovna slika (1075px)
Pod sliko angleški


Vzorec fileta
Txxx

NOTICE-ANG (Desno)

Tiskane novice IJS
Napovednik
Zaposlitve
Kolokviji
Sporočila
Dosežki


Razporeditev filetov v celicah
NEWS (Levo)

News Archive


  • bla, bla


Primeri:

➡ UREJANJE BESEDILA
Indeks: superscript: x2, subscript: x2
Kako odvzeti hyperlink: McCarthy


SLIKE
Naslov slike
Tekst v zaporedju s sliko
Lahko določiš višino in širino slike.

Naslov slike Tekst ob sliki
Velikosti slike ne moreš nastaviti
Potrebno je dodati
transparentno obrobo.

Naslov slike

Tekst ob sliki
Velikosti slike ne moreš nastaviti
Potrebno je dodati
transparentno obrobo.

klobasa

Levo

Ob sliki

Podsliko

Llevo

Ldesno

Desno

Fonti: Batang, Verdana, Times New Roman, Impact, Stencil, Wide latin, Arial ...

Znanstveni svet

V001/IJS

Neko poljubno besedilo.

a

b

c

d

e