Mladi raziskovalci, štipendije

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Mladi raziskovalci, nagrade, štipendije
Vabimo na obisk
Navodila za obiskovalce

Stefan.jpg

Profesorice in profesorji Instituta sodelujejo na vseh slovenskih univerzah in na mnogih v tujini. Institut je ustanovil Univerzo v Novi Gorici ter Mednarodno podiplomsko šolo Jožefa Stefana ter ima sklenjen dogovor o sodelovanju z Univerzo v Ljubljani in Univerzo na Primorskem v Kopru.

Mladi na Institutu pridobivajo znanje s sodelovanjem pri raziskovalnih projektih in ob mentorskem vodstvu mednarodno uveljavljenih raziskovalk in raziskovalcev.

Mlade raziskovalke in raziskovalci, ki se na Institutu izpopolnjujejo v doktorskem ali podoktorskem programu in se po končanem izpopolnjevanju želijo na Institutu tudi zaposliti, del svojega izpopolnjevanja opravijo na ugledni raziskovalni ustanovi v tujini ali izkažejo primerljiv znanstveno-raziskovalni dosežek.

MLADE RAZISKOVALKE IN RAZISKOVALCI, ŠTIPENDIJE

Predvajaj video  ZAKAJ POSTATI MLADA RAZISKOVALKA ALI MLADI RAZISKOVALEC NA INSTITUTU "JOŽEF STEFAN"

Več na spletni strani mr.ijs.si


VABILO

Vabimo dodiplomske in podiplomske študentke in študente, diplomatke in diplomante ter dijakinje in dijake, da se vključijo v raziskovalno in razvojno delo na Institutu. Zainteresirane prosimo, da navežejo stik neposredno z raziskovalnimi odseki ali centri

ali da pošljejo elektronsko pošto s svojimi osnovnimi podatki in navedbo področja, na katerem bi želeli sodelovati, na


MLADE RAZISKOVALKE IN RAZISKOVALCI

Mlade raziskovalke in raziskovalci na Institutu so ob podiplomskem študiju vključeni v raziskovalno delo pri temeljnih ali razvojno-raziskovalnih aplikativnih projektih ter so v času študija na Institutu v rednem delovnem razmerju. Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) zagotavlja sredstva za njihove plače, prispevke, materialne in nematerialne stroške za raziskovalno delo ter podiplomski študij. Program mladih raziskovalk in raziskovalcev, ki poteka že od leta 1985, je eden od instrumentov znanstvene politike ARIS, ki spodbuja razvoj človeških virov.


KADROVSKE ŠTIPENDIJE

Institut podeljuje kadrovske štipendije za dodiplomski in podiplomski študij ustreznih smeri domačim in tujim študentkam in študentom.


NAGRADE IN PRIZNANJA

Institut "Jožef Stefan" podeljuje zlate znake Jožefa Stefana za odmevna doktorska dela s področja naravoslovno-matematičnih, tehniških, medicinskih in biotehniških ved


ŠTUDIJ V TUJINI

Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefon: (01) 477 39 00
info@ijs.si