RazpisCNR

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Mladi raziskovalci, nagrade, štipendije
Vabimo na obisk
Navodila za obiskovalce

CNR.png

Institut "Jožef Stefan" (IJS) je dne 22. 12. 2022 sklenil Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju z Italijanskim raziskovalnim svetom (CNR). Namen sporazuma je vzpostaviti okvir za razvoj programov sodelovanja in projektov skupnega interesa za nadaljnjo krepitev sodelovanja na področju znanstvenih raziskav in razvoja med CNR in IJS. Pogodbenici spodbujata znanstveno sodelovanje pri projektih skupnega interesa med raziskovalci iz CNR in IJS na podlagi vzajemnih in pravičnih prispevkov in koristi.

Kot to določa Sporazum, je mogoče predložiti predloge za skupno znanstveno sodelovanje v okviru naslednjih vsebinskih področij: kvantna znanost, robotika, nanostrukturni materiali, fuzija in fisija.

POZIV

ZA PREDLAGANJE PROJEKTOV

V OKVIRU SODELOVANJA Z ITALIJANSKIM RAZISKOVALNIM SVETOM (CNR)


Razpisna dokumentacija:


Kontaktna oseba IJS:
dr. Romana Jordan
Pomočnica direktorja za zadeve EU
Institut Jožef Stefan, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 477 3808
E-mail: romana.jordan@ijs.si

Kontaktna oseba CNR:
Antonella Guidi
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Unità Relazioni Europee e Internazionali
Piazzale Aldo Moro,7 - 00185, Roma, Italia
Telefon: +39 06 4993 3977
E-mail: antonella.guidi@cnr.it

Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefon: (01) 477 39 00, faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si