Več o reaktorskem centru v Podgorici

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Več o Institutu
Več o reaktorskem centru
Več o fiziku Jožefu Stefanu

his2.jpg

Reaktorski center v Podgorici pri Ljubljani so zgradili leta 1966. Znanje na področju jedrskih znanosti in tehnologij se je koristno uporabljalo pri gradnji in obratovanju prve jedrske elektrarne, kasneje pa tudi meritvah sevanja v okolju, varnostih analizah, izobraževanju jedrskih strokovnjakov in drugod.

Nastajanje raziskovalnih področij
Pogled v zgodovino Instituta
Dnevi Jožefa Stefana
Zlati znak Jožefa Stefana


REAKTORSKI CENTER

Institut je od svojega nastanka usmerjal raziskovalno dejavnost tudi na raziskave v jedrski fiziki ter na raziskave v zvezi z uvajanjem rabe jedrske energije v miroljubne namene. Na reaktorskem centru v Podgorici delujejo štirje raziskovalni odseki Instituta in več centrov.

Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij izvaja raziskave v atomski in jedrski fiziki, ukvarja pa se tudi z radiološkim varstvom okolja, kar sta predvsem nadzor obratovanja jedrskih objektov in nadzor vsebnosti radioaktivnih snovi v živilih in okolju. V tem okviru deluje tudi Ekološki laboratorij z mobilno enoto. Glavna področja dela Odseka za reaktorsko fiziko so teoretična, eksperimentalna in uporabna reaktorska fizika, fizika plazme, fragmentacija jeder, nevtronska dozimetrija, nevtronska radiografija, fizika polprevodniških elementov in onkologija. V Odseku za reaktorsko tehniko potekajo raziskave s področja jedrske tehnike in varnosti, kar zajema modeliranje osnovnih termohidrodinamičnih pojavov, termohidravlične varnostne analize projektnih in resnih nezgod, trdnostne varnostne analize in verjetnostne varnostne analize. V središču pozornosti multidisciplinarnih raziskav Odseka za znanosti o okolju je prepletanje recipročnih fizikalnih, kemijskih in bioloških procesov, ki oblikujejo naše okolje in človeka ter njegove dejavnosti.

  • RC

Med pomembnejšimi centri in podpornimi službami na reaktorskem centru so Center za energetsko učinkovitost, Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo Milana Čopiča, Reaktorski infrastrukturni center ter Služba za varstvo pred ionizirajočim sevanjem.


Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si