Direktorjeva pisarna

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Upravni odbor
Znanstveni svet
Direktorjeva pisarna

Vabljeni

Direktor Instituta opravlja poslovodno in strokovno funkcijo, ki zajemata izvajanje programske usmerjenosti, organizacijo in vodenje dela, poslovanje Instituta ter odgovornost za zakonitost dela.

Direktor zastopa in predstavlja Institut, organizira in vodi delo ter poslovanje Instituta, organizira in skrbi za izvajanje programa dela Instituta, izvršuje sklepe Upravnega odbora, sprejema posamezne splošne akte Instituta, odloča o pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev iz delovnega razmerja.

Direktorja imenuje in razrešuje Upravni odbor s soglasjem ustanovitelja. Mandat direktorja je pet let.


 • STROKOVNE KOMISIJE DIREKTORJA

Strokovni sveti raziskovalnih in infrastrukturnih področij
Koordinacija vodij
Kolegij
Svet raziskovalk in raziskovalcev na začetku kariere
Druge strokovne komisije direktorja


DIREKTORJEVA PISARNA


Direktor Instituta

Tajnici direktorja:

Pomočnica direktorja za evropske zadeve

Asistentki pomočnice direktorja:

Svetovalka v direktorjevi pisarni

 • Marta Slokan, univ. dipl. prav., marta.slokan@ijs.si
  Telefon: (01) 477 34 99
  Soba: A206 (Jamova)

Sekretariat

Skladnost z zakonodajo

Splošne pravne zadeve

 • Urban Bolarič, univ. dipl. prav., urban.bolaric@ijs.si
  Telefon: (01) 477 39 27
  Soba: A204 (Jamova)

Stiki z javnostjo, organizacija dogodkov, uredništvo spletnih novic

Strateški projekti

Intelektualna lastnina: skrbnica patentov

Sindikalna zaupnica

Enakost spolov, etični vidiki in reševanje sporov

Celostna podoba

Multimedijski center


Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00
info@ijs.si