Znanstveni svet

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Upravni odbor
Znanstveni svet
Direktorjeva pisarna

his2.jpg

Znanstveni svet skrbi za programsko usmerjanje znanstvenoraziskovalne in izobraževalne dejavnosti Instituta ter za vzgojo in strokovni razvoj raziskovalcev. Člane Znanstvenega sveta se imenuje izmed uveljavljenih raziskovalcev.

Sestava Znanstvenega sveta zagotavlja zastopanost posameznih raziskovalnih in izobraževalnih področij glede na obseg in pomen v okviru Instituta.

Člane Znanstvenega sveta se imenuje za dobo štirih let. Vsaki dve leti se imenuje sedem članov. Direktor je član po svojem položaju.


ZNANSTVENI SVET


prof. dr. Milena Horvat
prof. dr. Barbara Malič
prof. dr. Boštjan Zalar, direktor Instituta
prof. dr. Matej Lipoglavšek
prof. dr. Dragan Mihailović
prof. dr. Sašo Džeroski, namestnik predsednika
doc. dr. Gašper Tavčar
prof. dr. Aleš Ude
prof. dr. Svjetlana Fajfer
prof. dr. Miran Čeh
prof. ddr. Boris Turk, predsednik
prof. dr. Mihael Mohorčič
prof. dr. Igor Muševič, namestnik predsednika
dr. Mitja Luštrek
prof. dr. Leon Cizelj

  • Knjige

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si