Upravni odbor

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Upravni odbor
Znanstveni svet
Direktorjeva pisarna

Stefan.jpg

Upravni odbor Instituta obravnava in sprejema statut in druge splošne akte, program dela, letno in petletno poročilo, finančni načrt in zaključni račun, imenuje in razrešuje direktorja, daje soglasje k imenovanju vodilnih poslovodnih in raziskovalnih delavcev, obravnava pobude Znanstvenega sveta in o njih sklepa.

Upravni odbor sestavljajo vrhunski strokovnjaki iz znanosti, tehnologije, gospodarstva in družbenih dejavnosti s področij, ki so po stroki povezana z raziskovalno dejavnostjo Instituta. Mandat članov Upravnega odbora Instituta je štiri leta.

UPRAVNI ODBOR


Člani, imenovani od Vlade Republike Slovenije:
mag. Tanja Vertelj
dr. Jernej Štromajer
g. Peter Sterle

Člani, izvoljeni izmed delavcev Instituta:
prof. dr. Ingrid Milošev, namestnica predsednika Upravnega odbora
dr. Gregor Kramberger
prof. dr. Aleš Švigelj

Člani uporabnikov, imenovani s strani Znanstvenega sveta Instituta:
g. Janez Novak
dr. Mark Pleško, predsednik Upravnega odbora
mag. Vojmir Urlep


  • 0.jpgInstitut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00
info@ijs.si