Upravni odbor

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Upravni odbor
Znanstveni svet
Direktorjeva pisarna

Stefan.jpg

Upravni odbor Instituta obravnava in sprejema statut in druge splošne akte, program dela, letno in petletno poročilo, finančni načrt in zaključni račun, imenuje in razrešuje direktorja, daje soglasje k imenovanju vodilnih poslovodnih in raziskovalnih delavcev, obravnava pobude Znanstvenega sveta in o njih sklepa.

Upravni odbor sestavljajo vrhunski strokovnjaki iz znanosti, tehnologije, gospodarstva in družbenih dejavnosti s področij, ki so po stroki povezana z raziskovalno dejavnostjo Instituta. Mandat članov Upravnega odbora Instituta je štiri leta.

UPRAVNI ODBOR


Člani, imenovani od Vlade Republike Slovenije:
ga. Urška Zupin
dr. Tomaž Savšek
g. Peter Sterle

Člani, izvoljeni izmed delavcev Instituta:
prof. dr. Primož Pelicon
prof. dr. Sašo Džeroski
prof. dr. Jože Pungerčar

Člani uporabnikov, imenovani s strani Znanstvenega sveta Instituta:
g. Ivo Boscarol, MBA
dr. Mark Pleško, predsednik Upravnega odbora
g. Stojan Petrič


  • 0.jpgInstitut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si