Informacije javnega značaja

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Javna naročila, razpisi in objave
Prireditve
Informacije javnega značaja

his2.jpg

Podatki o Institutu
Kratka informacija o Institutu (pdf)
Katalog informacij javnega značaja

Statut, Letna poročila, Program dela, finančni in kadrovski načrti
Statut IJS (18.10.2012)
Spremembe in dopolnitve Statuta IJS (10.12.2014)

Letno poročilo za leto 2015 (18.2.2016)
Program dela, finančni načrt in kadrovski načrt za leto 2016 (22.2.2016)

Letno poročilo za leto 2016 (17.2.2017)
Program dela, finančni načrt in kadrovski načrt za leto 2017 (7.2.2017)

Podatki o delu Instituta
Program dela Instituta za leto 2010

Program dela Instituta za leto 2006
Program dela Instituta 2004-2008 (pdf)
Program dela Instituta 2014-2018 (pdf)

Letno poročilo Instituta 2006 (ANG, pdf)
Letno poročilo Instituta za leto 2005 (pdf)
Letno poročilo Instituta 2006 (SLO, pdf)
Letno poročilo Instituta 2007 (ANG, pdf (3 MB))

Letno poročilo Instituta 2008 (SLO, pdf (9 MB))
Letno poročilo Instituta 2008 (ANG, pdf (7 MB))

Letno poročilo Instituta 2009 (SLO, pdf (8 MB))
Letno poročilo Instituta 2009 (ANG, pdf (6 MB))

Letno poročilo Instituta 2010 (SLO, pdf (9 MB))
Letno poročilo Instituta 2010 (ANG, pdf (9 MB))

Letno poročilo Instituta 2011 (SLO, pdf (10 MB))
Letno poročilo Instituta 2011 (ANG, pdf (10 MB))

Letno poročilo Instituta 2012 (SLO, pdf (10 MB))
Letno poročilo Instituta 2012 (ANG, pdf (10 MB))

Letno poročilo Instituta 2013 (SLO, pdf (12 MB))
Letno poročilo Instituta 2013 (ANG, pdf (12 MB))

Letno poročilo Instituta 2014 (SLO, pdf (12 MB))
Letno poročilo Instituta 2014 (ANG, pdf (11 MB))

Letno poročilo Instituta 2015 (SLO, pdf (22 MB))
Letno poročilo Instituta 2015 (ANG, pdf (11 MB))

Letno poročilo Instituta 2016 (SLO, pdf (11 MB))
Letno poročilo Instituta 2016 (ANG, pdf (11 MB))

Letno poročilo Instituta 2017 (SLO, pdf (11 MB))
Letno poročilo Instituta 2017 (ANG, pdf (11 MB))

Letno poročilo Instituta 2018 (SLO, pdf (11 MB))
Letno poročilo Instituta 2018 (ANG, pdf (11 MB))

(so)Financiranje s strani ARRS
Projekti, (so)financirani s strani ARRS

Evidenca raziskovalne opreme na Institutu
Seznam raziskovalne opreme - ARRS sofinanciranje

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si