Objave

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Javna naročila, razpisi in objave
Prireditve
Informacije javnega značaja

Stefan.jpg

JAVNA NAROČILA

Javna naročila v teku

Zaključena javna naročila 2021

Zaključena javna naročila 2020

Evidenčna naročila 2020

Zaključena javna naročila 2019

Evidenčna naročila 2019

Zaključena javna naročila 2018

Evidenčna naročila 2018

Zaključena javna naročila 2017

2019/S 070-164426

Zaključena javna naročila 2016

Evidenčna naročila 2016

Zaključena javna naročila 2015

Zaključena javna naročila 2014

Zaključena javna naročila 2013

Zaključena javna naročila 2012

Zaključena javna naročila 2011

Zaključena javna naročila


RAZPISI


Razpis za vodje enot

Javni razpis bo objavljen v časopisu DELO v četrtek, 19.1.2023. Rok za prijavo kandidatov: petek, 3. februar 2023.

Razpis za dodelitev službenega stanovanja (za mlade raziskovalce)

Objave in razpisi ARRS in ministrstev

Interni razpis za predlaganje kandidatov ali kandidatk za priznanje Častna listina IJS

Interni razpis za predlaganje kandidatov ali kandidatk za priznanje zaslužni znanstvenik ali zaslužna znanstvenica IJS

Razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti R Slovenije, Puhovo nagrado in Puhovo priznanje

Javni razpis za podelitev zlatega znaka Jožefa Stefana

Javni razpis za podelitev Blinčevih nagrad za raziskovalno delo in strokovno delo na področju fizike


OBJAVE


Zaposlitve IJS

O B J A V E
P R O S T E G A
D E L O V N E G A
M E S T A

I N S T I T U T E ' S
J O B
O P P O R T U N I T I E S
P A G E SV TEKU - CURRENT
Po odsekih - In departments

Center za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo - CEMM Center for Electron Microscopy and Microanalysis - CEMM

 • Center za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo CEMM vabi k sodelovanju nove sodelavce za strokovno/raziskovalna dela, povezana z vzdrževanjem in delom na opremi za vrstično elektronsko mikroskopijo in pripravo vzorcev ...

  • Center for Electron Microscopy and Microanalysis, CEMM at Jozef Stefan Institute, IJS, calls for new candidates for expert/research works. The candidate will mainly work with the equipment for scanning electron microscopy and sample preparation ...

  Več informacij / More information

Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo - ICJT

 • STROKOVNI SODELAVEC - TEHNIK - Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo (ICJT): Več informacij

 • PREDAVATELJ - Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo (ICJT): Več informacij

Sinteza materialov - K8 - Synthesis of Materials - K8

 • The Department for Materials Synthesis is looking for a post-doc researcher with PhD......More information

Inteligentni sistemi - E9 - Intelligent Systems - E9

 • Na odseku Inteligentne sisteme na Institutu "Jožef Stefan" v ekipo vrhunskih znanstvenikov in mednarodno uveljavljenih raziskovalcev vabimo novega/o člana/-ico, da zasede delovno mesto: Raziskovalec - Asistent......Več informacij

 • Na odseku Inteligentne sisteme na Institutu "Jožef Stefan" v ekipo vrhunskih znanstvenikov in mednarodno uveljavljenih raziskovalcev vabimo novega/o člana/-ico, da zasede delovno mesto: Vodja laboratorijat......Več informacij

Teorična fizika - F1 Theoretical Physics - F1

 • Na odseku za teoretično fiziko na Institutu "Jožef Stefan" v ekipo vrhunskih znanstvenikov in mednarodno uveljavljenih raziskovalcev vabimo novo članico oziroma novega člana, da zasede delovno mesto:

Odsek za Avtomatiko, biokibernetiko in robotiko - E1 | Department for Automatics, Biocybernetics and Robotics - E1

 • Doktorski študent (m/ž) s področja elektrotehnike, računalništva, mehatronike, matematike ali fizike. Več informacij ...

 • PhD student with background in electrical engineering, computer science, mechatronics, mathematics or physics More information ...


V Finančno računovodski službi - U4 iščemo SAMOSTOJNEGA STROKOVNEGA DELAVCA VII/2(1)...Več informacij

Center - Tovarne prihodnosti CToP - Centre Factories of the Future

 • V Centru - Tovarne prihodnosti iščemo vodjo Centara Top (STROKOVNI SVETNIK (H027005)) ...Več informacij

Raziskave sodobnih materialov - K9 Advanced Materials - K9

 • Na Odseku za raziskave sodobnih materialov razpisujemo štipendijo za študijsko leto 2021/22 za študente:
  • FKKT UL smeri Kemija / Kemijsko inženirstvo / Biokemija,
  • FKKT UM smeri Kemija / Kemijsko inženirstvo,
  • NTF UL smeri Geologija in Materiali in metalurgija,
  • FMF UL smeri Fizika,

  ki so zaključili vsaj 1. letnik (1. stopnja)...Več informacij

Nanostrukturni materiali - K7 Nanostructured Materials - K7

 • Open Post Doc position: »Development of sensors for detecion of persistent and mobile chemicals (PMCs) in environment«...More information

Služba za poslovno informatiko SPI razpisuje 2 prosti delovni mesti

 • Opis dela in nalog: administracija in vzdrževanje aplikacije elektronski dokumentni sistem (EDS); pomoč uporabnikom pri delu v aplikaciji EDS; programiranje razširitev aplikacije EDS v programskem jeziku JavaScript, C#

 • Zahtevana izobrazba: univerzitetni program (predbolonjski program) oziroma magisterij stroke (2. bolonjska stopnja)
 • Zahtevana usposobljenost: poznavanje entitetno-relacijskih zbirk podatkov; poznavanje SQL sintakse; poznavanje programskih jezikov JavaScript in C#; delovne izkušnje

Prijava in dodane informacije: joze.kasman@ijs.si

Anorganska kemija in tehnologija - K1 Inorganic Chemistry and Technology - K1

 • PhD position at Extreme Conditions Chemistry Lab at Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia (28 June 2021)

A fully-funded 4-year PhD studentship is available to work on an ERC-funded project “Challenging the Oxidation-State Limitations of the Periodic Table via High-Pressure Fluorine Chemistry – HiPeR-F”. The research will focus on exploring the fluorine and noble-gas chemistry under extreme pressures from 10.000 to over 100.000 bar. We are looking for a highly motivated and enthusiastic candidate with master’s degree (completed before Oct. 2021) in chemistry or closely related field. More: http://eccl.ijs.si Application and additional information: matic.lozinsek@ijs.si

Nanostrukturni materiali - K7 Nanostructured Materials - K7

Anorganska kemija in tehnologija - K1 Inorganic Chemistry and Technology - K1

 • V analiznem laboratoriju Odseka za anorgansko kemijo in kemijsko tehnologijo iščemo kandidatko oziroma kandidata za mesto mlade raziskovalke oziroma mladega raziskovalca...Več informacij

Znanosti o okolju O2 - Environmental Sciences O2 and Condensed Matter Physics F5 - Fizika trdne snovi F5

 • 15 PhD positions available for Early Stage Researchers at »Advanced Research and Training Network in Food Quality, Safety and Security«, FoodTraNet, H2020 MSCA ITN Project...More information

 • Odprto delovno mesto: DELO NA POSTAVITVI ROBOTIZIRANEGA LABORATORIJA ZA ODKRIVANJE NOVIH MATERIALOV ...Več informacij

Reaktorska fizika - F8 Reactor Physics - F8

 • Odsek za Reaktorsko fiziko Instituta »Jožef Stefan« išče kandidatko ali kandidata za raziskovalno delo na področju raziskav trajnostnih in nizkoogljičnih virov energije, to je jedrske fisije in fuzije...Več informacij

 • The Reactor physics department at “Jožef Stefan” Institute is looking for a candidate for research work in the field of sustainable and low carbon energy sources, i.e. nuclear fission and fusion...More information

Teorična fizika - F1 Theoretical Physics - F1

Biokemija, molekularna in strukturna biologija - B1 - Biochemistry and Molecular Biology - B1


Interni razpis - Internal call

 • PROJEKTNI SODELAVEC V - Odsek za nanostrukturne materiale K7...Več informacij

 • STROKOVNI SVETNIK v Direktorjevi pisarni - U1...Več informacij

 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 v Mednarodni projektni pisarni - U6...Več informacij

 • STROKOVNI SVETNIK (H027005) - Vodja Centra ToP (Center - Tovarne prihodnosti)...Več informacij


Povezave/LinksOstale objave

* MENZA IJS-REAKTOR - Javno zbiranje ponudb

* MENZA IJS - Javno zbiranje ponudb

* NAMERA o prodaji robota

* NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO PREMIČNINE - VILIČAR * SLIKA1 * SLIKA2 * SLIKA3

* NAMERA O ODPRODAJI PRIKOLIC

* Javno zbiranje ponudb - Jamova - menza

* Javno zbiranje ponudb - Reaktor - menza


Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si