Objave

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Javna naročila, razpisi in objave
Prireditve
Informacije javnega značaja

Stefan.jpg

JAVNA NAROČILA

Javna naročila v teku

Zaključena javna naročila 2021

Zaključena javna naročila 2020

Evidenčna naročila 2020

Zaključena javna naročila 2019

Evidenčna naročila 2019

Zaključena javna naročila 2018

Evidenčna naročila 2018

Zaključena javna naročila 2017

2019/S 070-164426

Zaključena javna naročila 2016

Evidenčna naročila 2016

Zaključena javna naročila 2015

Zaključena javna naročila 2014

Zaključena javna naročila 2013

Zaključena javna naročila 2012

Zaključena javna naročila 2011

Zaključena javna naročila


RAZPISI


Razpis za vodje enot

Razpis za dodelitev službenega stanovanja (za mlade raziskovalce)

Objave in razpisi ARRS in ministrstev

Interni razpis za predlaganje kandidatov ali kandidatk za priznanje Častna listina IJS

Interni razpis za predlaganje kandidatov ali kandidatk za priznanje zaslužni znanstvenik ali zaslužna znanstvenica IJS

Razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti R Slovenije, Puhovo nagrado in Puhovo priznanje

Javni razpis za podelitev zlatega znaka Jožefa Stefana

Javni razpis za podelitev Blinčevih nagrad za raziskovalno delo in strokovno delo na področju fizike


OBJAVE


Zaposlitve IJS

O B J A V E
P R O S T E G A
D E L O V N E G A
M E S T A

I N S T I T U T E ' S
J O B
O P P O R T U N I T I E S
P A G E SV TEKU - CURRENT
Po odsekih - In departments

Nanostrukturni materiali - K7 Nanostructured Materials - K7

 • Open Post Doc position: »Development of sensors for detecion of persistent and mobile chemicals (PMCs) in environment«...More information

Služba za poslovno informatiko SPI razpisuje 2 prosti delovni mesti

 • Opis dela in nalog: administracija in vzdrževanje aplikacije elektronski dokumentni sistem (EDS); pomoč uporabnikom pri delu v aplikaciji EDS; programiranje razširitev aplikacije EDS v programskem jeziku JavaScript, C#

 • Zahtevana izobrazba: univerzitetni program (predbolonjski program) oziroma magisterij stroke (2. bolonjska stopnja)
 • Zahtevana usposobljenost: poznavanje entitetno-relacijskih zbirk podatkov; poznavanje SQL sintakse; poznavanje programskih jezikov JavaScript in C#; delovne izkušnje

Prijava in dodane informacije: joze.kasman@ijs.si

Center za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo - CEMM Center for Electron Microscopy and Microanalysis - CEMM

 • Center za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo CEMM vabi k sodelovanju strokovno/raziskovalne sodelavce/ke na področju vrstične elektronske mikroskopije (SEM)...Več informacij in strokovno/raziskovalne sodelavce/ke na področju presevne elektronske mikroskopije (TEM)...Več informacij

Raziskave sodobnih materialov - K9 Advanced Materials - K9

 • Razpisujemo 1 mesto za kandidata/ko za mladega raziskovalca/ko v letu 2021 za diplomante FKKT smeri Kemija / Kemijsko inženirstvo, FMF smeri Fizika ali NTF smeri Geologija / Materiali in metalurgija...Več informacij

Anorganska kemija in tehnologija - K1 Inorganic Chemistry and Technology - K1

 • PhD position at Extreme Conditions Chemistry Lab at Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia (28 June 2021)

A fully-funded 4-year PhD studentship is available to work on an ERC-funded project “Challenging the Oxidation-State Limitations of the Periodic Table via High-Pressure Fluorine Chemistry – HiPeR-F”. The research will focus on exploring the fluorine and noble-gas chemistry under extreme pressures from 10.000 to over 100.000 bar. We are looking for a highly motivated and enthusiastic candidate with master’s degree (completed before Oct. 2021) in chemistry or closely related field. More: http://eccl.ijs.si Application and additional information: matic.lozinsek@ijs.si

Nanostrukturni materiali - K7 Nanostructured Materials - K7

Odsek za Avtomatiko, biokibernetiko in robotiko - E1 Department of Automatics, Biocybernetics and robotics - E1

 • Prosto delovno mesto: doktorski študent (m/ž) na Odseku za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko (ABR) na Institutu “Jožef Stefan”. ...''Več informacij''

Anorganska kemija in tehnologija - K1 Inorganic Chemistry and Technology - K1

 • V analiznem laboratoriju Odseka za anorgansko kemijo in kemijsko tehnologijo iščemo kandidatko oziroma kandidata za mesto mlade raziskovalke oziroma mladega raziskovalca...Več informacij

Znanosti o okolju O2 - Environmental Sciences O2 and Condensed Matter Physics F5 - Fizika trdne snovi F5

 • 15 PhD positions available for Early Stage Researchers at »Advanced Research and Training Network in Food Quality, Safety and Security«, FoodTraNet, H2020 MSCA ITN Project...More information

 • Odprto delovno mesto: DELO NA POSTAVITVI ROBOTIZIRANEGA LABORATORIJA ZA ODKRIVANJE NOVIH MATERIALOV ...Več informacij

Reaktorska fizika - F8 Reactor Physics - F8

 • Odsek za Reaktorsko fiziko Instituta »Jožef Stefan« išče kandidatko ali kandidata za raziskovalno delo na področju raziskav trajnostnih in nizkoogljičnih virov energije, to je jedrske fisije in fuzije...Več informacij

 • The Reactor physics department at “Jožef Stefan” Institute is looking for a candidate for research work in the field of sustainable and low carbon energy sources, i.e. nuclear fission and fusion...More information

Teorična fizika - F1 Theoretical Physics - F1

Biokemija, molekularna in strukturna biologija - B1 - Biochemistry and Molecular Biology - B1


Interni razpis - Internal call

 • STROKOVNI SODELAVEC VII/1 ali VII/2 na Odseku za Nanostrukturne materiale F7...Več informacij


Povezave/LinksOstale objave

* Javno zbiranje ponudb - Jamova - menza

* Javno zbiranje ponudb - Reaktor - menza


Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si