Objave

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Javna naročila, razpisi in objave
Prireditve
Informacije javnega značaja

Stefan.jpg

JAVNA NAROČILA

Javna naročila v teku

Zaključena javna naročila 2021

Zaključena javna naročila 2020

Evidenčna naročila 2020

Zaključena javna naročila 2019

Evidenčna naročila 2019

Zaključena javna naročila 2018

Evidenčna naročila 2018

Zaključena javna naročila 2017

2019/S 070-164426

Zaključena javna naročila 2016

Evidenčna naročila 2016

Zaključena javna naročila 2015

Zaključena javna naročila 2014

Zaključena javna naročila 2013

Zaključena javna naročila 2012

Zaključena javna naročila 2011

Zaključena javna naročila


RAZPISI


Razpis za vodje enot

Razpis za dodelitev službenega stanovanja (za mlade raziskovalce)

Objave in razpisi ARRS in ministrstev

Interni razpis za predlaganje kandidatov ali kandidatk za priznanje Častna listina IJS

Interni razpis za predlaganje kandidatov ali kandidatk za priznanje zaslužni znanstvenik ali zaslužna znanstvenica IJS

Razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti R Slovenije, Puhovo nagrado in Puhovo priznanje

Javni razpis za podelitev zlatega znaka Jožefa Stefana

Javni razpis za podelitev Blinčevih nagrad za raziskovalno delo in strokovno delo na področju fizike


OBJAVE


Zaposlitve IJS

O B J A V E
P R O S T E G A
D E L O V N E G A
M E S T A

I N S T I T U T E ' S
J O B
O P P O R T U N I T I E S
P A G E SV TEKU - CURRENT

Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce pri izbranih mentorjih v letu 2021 (9. junij 2021)

Call for Tenders applicable to young researcher candidates with selected mentors in 2021 (June 9, 2021)
Po odsekih - In departments

Nanostrukturni materiali - K7 Nanostructured Materials - K7

Odsek za Avtomatiko, biokibernetiko in robotiko - E1 Department of Automatics, Biocybernetics and robotics - E1

  • Prosti delovni mesti v okviru programa MLADI RAZISKOVALCI na Odseku za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko (ABR) na Institutu “Jožef Stefan”, z začetkom s študijskim letom 2021/22. ...''Več informacij''

  • Several four-year, full-time PhD positions at the Department for Automatics, Biocybernetics and Robotics at Jožef Stefan Institute, starting on October 1st 2021. ...''More information''

Anorganska kemija in tehnologija - K1 Inorganic Chemistry and Technology - K1

  • V analiznem laboratoriju Odseka za anorgansko kemijo in kemijsko tehnologijo iščemo kandidatko oziroma kandidata za mesto mlade raziskovalke oziroma mladega raziskovalca...Več informacij

Znanosti o okolju O2 - Environmental Sciences O2 and Condensed Matter Physics F5 - Fizika trdne snovi F5

  • 15 PhD positions available for Early Stage Researchers at »Advanced Research and Training Network in Food Quality, Safety and Security«, FoodTraNet, H2020 MSCA ITN Project...More information

Nanostrukturni materiali - K7 Nanostructured Materials - K7

  • Odprto delovno mesto: DELO NA POSTAVITVI ROBOTIZIRANEGA LABORATORIJA ZA ODKRIVANJE NOVIH MATERIALOV ...Več informacij

Reaktorska fizika - F8 Reactor Physics - F8

  • Odsek za Reaktorsko fiziko Instituta »Jožef Stefan« išče kandidatko ali kandidata za raziskovalno delo na področju raziskav trajnostnih in nizkoogljičnih virov energije, to je jedrske fisije in fuzije...Več informacij

  • The Reactor physics department at “Jožef Stefan” Institute is looking for a candidate for research work in the field of sustainable and low carbon energy sources, i.e. nuclear fission and fusion...More information

Teorična fizika - F1 Theoretical Physics - F1

Biokemija, molekularna in strukturna biologija - B1 - Biochemistry and Molecular Biology - B1


Interni razpis - Internal call


Povezave/LinksOstale objave


Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si