Objave

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Javna naročila, razpisi in objave
Prireditve
Informacije javnega značaja

Stefan.jpg

JAVNA NAROČILA

Javna naročila v teku

Zaključena javna naročila 2020

Zaključena javna naročila 2019

Evidenčna naročila 2019

Zaključena javna naročila 2018

Evidenčna naročila 2018

Zaključena javna naročila 2017

2019/S 070-164426

Zaključena javna naročila 2016

Evidenčna naročila 2016

Zaključena javna naročila 2015

Zaključena javna naročila 2014

Zaključena javna naročila 2013

Zaključena javna naročila 2012

Zaključena javna naročila 2011

Zaključena javna naročila


RAZPISI


Razpis za vodje enot

Razpis za dodelitev službenega stanovanja (za mlade raziskovalce)

Objave in razpisi ARRS in ministrstev

Interni razpis za predlaganje kandidatov za priznanje Častna listina IJS

Interni razpis za predlaganje kandidatov za priznanje zaslužni znanstvenik IJS

Razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti R Slovenije, Puhovo nagrado in Puhovo priznanje

Javni razpis za podelitev zlatega znaka Jožefa Stefana

Javni razpis za podelitev Blinčevih nagrad za raziskovalno delo in strokovno delo na področju fizike


OBJAVE


Zaposlitve IJS

O B J A V E
P R O S T E G A
D E L O V N E G A
M E S T A

I N S T I T U T E ' S
J O B
O P P O R T U N I T I E S
P A G E SV TEKU - CURRENT
Po odsekih - In departments

Teorična fizika - F1 Theoretical Physics - F1

Nanostrukturni materiali - K7 Nanostructured Materials - K7

  • Open Postdoc position in the field of advanced high‐resolution analytical transmission electron microscopy...More information

  • Open Postdoc position - »Development and testing of photo-electro-catalytic materials for water purification«...More information

Biokemija, molekularna in strukturna biologija - B1 - Biochemistry and Molecular Biology - B1

Raziskave sodobnih materialov - K9 - Advanced Materials - K9

  • 1 Postdoctoral/Research Associate Position – Functionalized Nanostructures for Microbial Detection and Antiviral Activity...More information

Molekularne in biomedicinske znanosti - B2 - Molecular and Biomedical Sciences - B2

  • V raziskovalni skupini prof. dr. Igorja Križaja na Odseku za molekularne in biomedicinske znanosti Instituta »Jožef Stefan« v Ljubljani iščemo podoktorskega sodelavca za delo na sveže pridobljenem raziskovalnem projektu z naslovom: »Razvoj inovativnega zdravila za vensko trombembolijo na osnovi unikatnega antikoagulanta iz kačjega strupa«... Več informacij (10. september 2020)

Sinteza Materialov - K8 - Synthesis of Materials - K8

Inteligentni sistemi - E9 - Intelligent Systems - E9

  • Institut »Jožef Stefan«, Odsek za inteligentne sisteme, razpisuje dve mesti za mladega raziskovalca (m/ž) v letu 2020...Več informacij

Avtomatika, Robotika, Biokibernetika - E1 - Automation, Biocybernetics, Robotics - E1

  • Iščemo sodelavca (raziskovalca, razvojnega sodelavca, podiplomskega študenta) za raziskovalno in razvojno delo na področju razvoja eksoskeletov in fizične interakcije robotov z ljudmi. More information

Znanosti o okolju O2 - Environmental Sciences O2

  • ITN Early Stage Researcher PhD position in environmental Hg redox chemistry at IJS, Slovenia...More information

Laboratorij za Odprte sisteme - E5 - Open Computer Systems and Networks - E5

  • Iščemo sodelavca (raziskovalec / razvojni sodelavec / podiplomski študent) za raziskovalno in razvojno delo na področju informacijske varnosti, analize obsežnih podatkov in naprednih internetnih tehnologij in storitev... Več informacij


Interni razpis - Internal call

  • Center Tovarne prihodnosti, Center-ToP razpisuje delovno mesto: Analitik VII/2 (II) (J017005_1) Ž/M...Več informacijPovezave/LinksOstale objave


Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si