Kako navezati stik

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Institut in gospodarstvo
Kako navezati stik z Institutom
Služba za povezovanje z gospodarstvom (U8)

Stefan.jpg

Na Institutu verjamemo, da ne zadostuje le iz denarja ustvarjati znanje, temveč je ravno toliko pomembno iz znanja ustvarjati denar. Naša naloga je, da zaokrožimo to zanko, zato si prizadevamo odpreti naše raziskovalne laboratorije tako slovenskemu kot evropskemu gospodarstvu.

Prepričani smo, da je tehnološki razvoj dvosmerna cesta. Institut sam ne poseduje vsega znanja, ki bi ga lahko neka gospodarska družba takoj pretvorila v denar, tako znanje je lahko le v partnerstvu med Institutom in to družbo. Institut zatorej gradi kritično maso, potrebno za tehnološki razvoj, predvsem na povezavah z gospodarstvom in z drugimi raziskovalnimi ustanovami v Evropi in svetu.

Podjetja, ki želijo navezati stik z Institutom, vabimo, da pregledajo dejavnosti inštituta na naših spletnih straneh. Stik lahko vzpostavijo tako, da se obrnejo na enega od naslednjih naslovovSREČANJA S PODJETJI "INSTITUT BREZ OGRAJE"

Od leta 2006 smo na Institutu vpeljali srečanja, ki jim pravimo Institut brez ograje. Vsako podjetje, ki išče svoje priložnosti v znanju ter možnosti za sodelovanje z Institutom, lahko na izbrani dan obišče Institut s poljubno skupino svojih sodelavcev, se predstavi našim raziskovalcem in študentom. Institut je na ta dan podjetju povsem na razpolago, odprta so vsa vrata laboratorijev, opravijo se lahko razgovori s katero koli skupino na Institutu.

SREČANJA RAZISKOVALCEV Z UPORABNIKI ZNANJA IN PREDSTAVNIKI DRŽAVE

Od leta 2005 potekajo na Institutu srečanja, katerih namen je ustvariti zavedanje o vlogi znanstvenoraziskovalnega dela za družbeni in gospodarski razvoj. Na ta srečanja so vabljeni predstavniki raziskovalne sfere, predstavniki uporabnikov in predstavniki pristojnih državnih institucij ter mediji. Doslej so potekala naslednja srečanja:

  • Institut in gospodarstvo

  • Institut in priložnosti

  • Institut, okolje in zdravje

  • Znanost in umetnost – nova renesansa

  • Institut in kreativnost v šoli

Poleg najpomembnejših predsednikov uprav gospodarskih družb in drugih uporabnikov so se teh srečanj udeleževali ministri slovenske vlade.

KOORDINATORJI ZA PODJETJA

Če si posamično podjetje želi ustvariti trajnejšo povezavo z Institutom, lahko na Institutu imenujemo koordinatorja za to podjetje. Ta bo pomagal pri ustvarjanju novih povezav s posameznimi raziskovalnimi skupinami Instituta, informiral podjetje o možnih projektih, novostih, interesih po sodelovanju ipd. Naloga koordinatorja bo tudi ta, da v morebitni projekt s tem podjetjem poveže več raziskovalnih skupin Instituta z različnih področij ali pa po dogovoru naveže stike z ustreznimi parterji v Sloveniji in tujini.


Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00
info@ijs.si