Pisarna za prenos

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Institut in gospodarstvo
Kako navezati stik z Institutom
Center za prenos tehnologij in inovacij

Stefan.jpg

S prenosom novih, z raziskavami pridobljenih tehnologij je omogočen družbeni razvoj in blagostanje. Na Institutu "Jožef Stefan" se tovrstnim prizadevanjem pridružuje tudi Center za prenos tehnologij in inovacij.

Raziskovalni odseki
Centri
Službe in podporne dejavnosti


PRENOS TEHNOLOGIJ IN INOVACIJ CTT


Spletne strani Centra za prenos tehnologij in inovacij

Vodja enote

 • v. d. dr. Levin Pal, univ. dipl. mikr., Levin
  Telefon: (01) 477 33 03
  Soba: C42B

Tajništvo


Skupina za prenos znanja

Podskupina za zaščito in licenciranje

 • dr. Levin Pal, univ. dipl. mikr., Levin, vodja skupine za prenos znanja in podskupine za zaščito in licenciranje
  Telefon: (01) 477 33 03
  Soba: C42B

  Tomaž Lutman, mag. biokem., Tomaž
  Telefon: (01) 477 38 01
  Soba: C42

  dr. Marijan Leban, univ. dipl. inž. elek., Marijan
  Telefon: (01) 477 30 96
  Soba: C42

  dr. Urška Florjančič, univ. dipl. inž. kem. inž., Urška
  Telefon: (01) 477 38 03
  Soba: C42

Podskupina za ustanavljanje odcepljenih podjetij

 • mag. Robert Blatnik, univ. dipl. org., Robert, vodja podskupine za odcepljena podjetja
  Strokovna usposobljenost: CLP
  Telefon: (01) 477 31 37
  Soba: C42


Skupina za sodelovanje z gospodarstvom in EU projekte

 • France Podobnik, univ. dipl. ekon., France, vodja skupine za sodelovanje z gospodarstvom
  Telefon: (01) 477 38 42
  Soba: C42B

  Tomaž Justin, univ. dipl. ekon., MBA Tomaž
  Telefon: (01) 477 32 43
  Soba: C42

  Matej Mrak, dipl. ekon. (VS), Matej
  Telefon: (01) 477 32 87
  Soba: C42

  dr. Duško Odić, univ. dipl. mikr. Duško
  Telefon: (01) 477 30 65
  Soba: C45


Skupina za promocijo, izobraževanje in sodelovanje s šolskim sistemom

 • mag. Marjeta Trobec, univ. dipl. ekon., spec. medn. posl., Marjeta, vodja skupine za promocijo, izobraževanje in sodelovanje s šolskim sistemom
  Strokovna usposobljenost: CLP
  Telefon: (01) 477 38 79
  Soba: C42B

  Robert Premk, univ. dipl. ekon.,Robert
  Telefon: (01) 477 30 67
  Soba: C42

  Urška Mrgole, univ. dipl. ekon., Urška
  Telefon: (01) 477 33 64
  Soba: C45


Sodelavci Centra za prenos tehnologij in inovacij sodelujejo v različnih projektih. Med drugim sodelujejo tudi v Konzorciju za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo (KTT), v katerega je vključenih osem javnih raziskovalnih organizacij, Institut “Jožef Stefan” (koordinator projekta), Kemijski inštitut, Nacionalni inštitut za biologijo, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem - Università del Litorale, Kmetijski inštitut Slovenije in Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Konzorcij za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo (KTT) deluje na podlagi uspešne prijave na Javni razpis »Spodbujanje dejavnosti prenosa znanja preko delovanja pisarn za prenos tehnologij« (povezava), katerega namen je spodbujanje krepitve povezav in novih sinergij v inovacijskem sistemu ter krepitve sodelovanja med javnimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom, podpora komercializaciji že razvitih znanstvenih rešitev in spodbujanje povpraševanja ter krepitev razvojnih kompetenc. Cilj javnega razpisa je vzpostavitev konzorcija, ki bo združil TTO JRO-jev na področju celotne Slovenije.

Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji na posebni spletni strani EU SKLADI (www.eu-skladi.si).


Interno IJS


Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00
info@ijs.si