Pisarna za prenos

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Institut in gospodarstvo
Kako navezati stik z Institutom
Center za prenos tehnologij in inovacij

Stefan.jpg

S prenosom novih, z raziskavami pridobljenih tehnologij je omogočen družbeni razvoj in blagostanje. Na Institutu "Jožef Stefan" se tovrstnim prizadevanjem pridružuje tudi Center za prenos tehnologij in inovacij.

Raziskovalni odseki
Centri
Službe in podporne dejavnosti


PRENOS TEHNOLOGIJ IN INOVACIJ CTT


Spletne strani Centra za prenos tehnologij in inovacij

Vodja enote

 • dr. Špela Stres, MBA, LLM, Špela
  Strokovna usposobljenost: CLP, patentna zastopnica, RTTP
  Telefon: (01) 477 32 24
  Soba: C86A

Tajništvo


PODROČJE DELA: Trženje in zaščita industrijske lastnine

 • dr. Levin Pal, univ. dipl. mikr., Levin, vodja področja in skupine za zaščito in licenciranje
  Telefon: (01) 477 33 03
  Soba: C42B

  Tomaž Lutman, mag. biokem., Tomaž
  Telefon: (01) 477 38 01
  Soba: C42

  Matej Mrak, dipl. ekon. (VS), Matej
  Telefon: (01) 477 32 87
  Soba: C42

Skupina: Ustanavljanje odcepljenih podjetij

 • mag. Marjeta Trobec, univ. dipl. ekon., spec. medn. posl., Marjeta, vodja skupine
  Strokovna usposobljenost: CLP
  Telefon: (01) 477 38 79
  Soba: C42B

  mag. Robert Blatnik, univ. dipl. org., Robert
  Strokovna usposobljenost: CLP
  Telefon: (01) 477 31 37
  Soba: C42


PODROČJE DELA: Podpora pogodbenemu raziskovanju in razvojnemu sodelovanju z gospodarstvom

 • France Podobnik, univ. dipl. ekon., France, vodja področja
  Telefon: (01) 477 38 42
  Soba: C42B

  Gašper Juvančič, univ. dipl. nem., Gašper
  Telefon: (01) 477 38 03
  Soba: C42

  Tomaž Justin, univ. dipl. ekon., MBA Tomaž
  Telefon: (01) 477 32 43
  Soba: C42

  Robert Premk, univ. dipl. ekon.,Robert
  Telefon: (01) 477 30 96
  Soba: C42


Skupina: EU projekti

 • dr. Duško Odić, Duško, vodja skupine
  Telefon: (01) 477 30 96
  Soba: C42

Skupina: Povezovanje s šolstvom, odnosi z javnostmi, organizacija obiskov

 • Urška Mrgole, univ. dipl. ekon., Urška, vodja skupine
  Telefon: (01) 477 33 64
  Soba: C45


Zunanji sodelavci v pogodbenem razmerju s CTT

 • mag. Primož Kunaver, univ. dipl. stroj., MBA (0.3)


Interno IJS


Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si