Pisarna za prenos

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Institut in gospodarstvo
Kako navezati stik z Institutom
Center za prenos tehnologij in inovacij

Stefan.jpg

S prenosom novih, z raziskavami pridobljenih tehnologij je omogočen družbeni razvoj in blagostanje. Na Institutu "Jožef Stefan" se tovrstnim prizadevanjem pridružuje tudi Center za prenos tehnologij in inovacij.

Raziskovalni odseki
Centri
Službe in podporne dejavnosti


PRENOS TEHNOLOGIJ IN INOVACIJ CTT


Spletne strani Centra za prenos tehnologij in inovacij

Vodja enote

 • dr. Špela Stres, MBA, LLM, Špela
  Strokovna usposobljenost: CLP, patentna zastopnica, RTTP
  Telefon: (01) 477 32 24
  Soba: C86A

Tajništvo


Skupina za prenos znanja

Podskupina za zaščito in licenciranje

 • dr. Levin Pal, univ. dipl. mikr., Levin, vodja skupine za prenos znanja in podskupine za zaščito in licenciranje
  Telefon: (01) 477 33 03
  Soba: C42B

  Tomaž Lutman, mag. biokem., Tomaž
  Telefon: (01) 477 38 01
  Soba: C42

  Matej Mrak, dipl. ekon. (VS), Matej
  Telefon: (01) 477 32 87
  Soba: C42

  dr. Zdravko Balorda, dipl. inž. el., Zdravko
  Telefon: (01) 477 32 89
  Soba: C42

Podskupina za ustanavljanje odcepljenih podjetij

 • mag. Robert Blatnik, univ. dipl. org., Robert, vodja podskupine za odcepljena podjetja
  Strokovna usposobljenost: CLP
  Telefon: (01) 477 31 37
  Soba: C42


Skupina za sodelovanje z gospodarstvom in EU projekte

 • France Podobnik, univ. dipl. ekon., France, vodja skupine za sodelovanje z gospodarstvom
  Telefon: (01) 477 38 42
  Soba: C42B

  Tomaž Justin, univ. dipl. ekon., MBA Tomaž
  Telefon: (01) 477 32 43
  Soba: C42

  Gregor Jus, univ. dipl. ekon., Gregor
  Telefon: (01) 477 38 03
  Soba: C42

  dr. Duško Odić, univ. dipl. mikr. Duško
  Telefon: (01) 477 30 65
  Soba: C45


Skupina za promocijo, izobraževanje in sodelovanje s šolskim sistemom

 • mag. Marjeta Trobec, univ. dipl. ekon., spec. medn. posl., vodja skupine, Marjeta
  Strokovna usposobljenost: CLP
  Telefon: (01) 477 38 79
  Soba: C42B

  Miha Pitako, univ. dipl. kom., Miha
  Telefon: (01) 477 32 24
  Soba: C45

  Robert Premk, univ. dipl. ekon.,Robert
  Telefon: (01) 477 30 67
  Soba: C42

  Urška Mrgole, univ. dipl. ekon., Urška
  Telefon: (01) 477 33 64
  Soba: C45


Interno IJS


Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si