V001 / IJS

OD 1. MAJA POSTOPNO VRAČANJE V DELOVNO OKOLJE INSTITUTA

KORONAVIRUS - KAKO RAVNATI

Zaradi situacije v zvezi s Covid-19 je razpis za direktorja Instituta prestavljen

Slika

V torek, 12. maja 2020 je Institut »Jožef Stefan« obiskala delegacija Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, v kateri so bili ministrica dr. Simona Kustec, državni sekretar dr. Jure Gašparič in direktor Direktorata za znanost dr. Tomaž Boh. V skladu s priporočili NIJZ jih je direktor Instituta prof. dr. Jadran Lenarčič sprejel v Veliki predavalnici, kjer jim je predstavil delovanje Instituta. Med drugim je izpostavil številne dosežke, med katerimi je v nekaterih inštitut celo prvi na svetu. Ministrica dr. Simona Kustec je direktorju in s tem vsem raziskovalcem čestitala in izrazila ponos nad njihovim delom. »Prihaja obdobje, ko bo prav vaše znanje odločilno pripomoglo k obstoju družbe, vaše delo moramo absolutno podpirati tudi v prihodnje.« V nadaljevanju je delegacijo ministrstva sprejel tudi prof. dr. Aleš Ude s sodelavci na Odseku za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko, kjer se je ministrica srečala tudi s humanoidnim robotom Talosom.

Slika

Dr. Matej Kanduč z Odseka za teoretično fiziko Instituta "Jožef Stefan" skupaj z mednarodno skupino fizikov in botanikov išče odgovore na vprašanje, kako intenzivno lahko rastline črpajo vodo iz prsti. Znano je, da rastline črpajo vodo iz korenin v listje pod negativnimi tlaki, ki dosegajo vrednosti do -100 barov. Ni pa bilo jasno, kaj omejuje to vrednost in s tem moč črpanja. S pomočjo računalniških simulacij so dr. Kanduč in kolegi ugotovili, da so ta šibki člen lipidni agregati v rastlinskem soku. V študiji z naslovom Cavitation in lipid bilayers poses strict negative pressure stability limit in biological liquids, objavljeni v reviji Proceedings of the National Academy of Sciences, so pokazali, da bi pod le malenkost večjimi negativnimi tlaki lipidni agregati povzročili kavitacijo vode rastlinskega ožilja, kar bi bilo usodno za rastlino. Očitno so se rastline evolucijsko prilagodile tej fundamentalni omejitvi, ki hkrati tudi določa, v kako suhih pokrajinah rastline lahko še rastejo.

Slika

Letos mineva dvajset let od vključitve Slovenije v evropski fuzijski program in petnajst let od ustanovitve Slovenske fuzijske asociacije (SFA). Fuzijske raziskave v Sloveniji so že od svojih začetkov neločljivo povezane z Institutom "Jožef Stefan". Dr. Ivo Kodeli z Odseka za reaktorsko fiziko Instituta "Jožef Stefan" je 20. marca 2000 predstavil slovenske fuzijske raziskave na sestanku v Garchingu, kjer je bila Slovenija sprejeta v evropski fuzijski program, in junija 2000 pridobil prvi slovenski fuzijski projekt v okviru Evropske komisije z naslovom Benchmark experiments to validate EFF (European fusion file) data. Aprila 2005 pa je bila s podpisom sporazuma med EURATOM in tedanjim Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije formalno ustanovljena Slovenska fuzijska asociacija, ki danes združuje več raziskovalnih skupin na Institutu "Jožef Stefan" in Univerzi v Ljubljani. SFA, ki jo koordinira IJS, ima danes pomembno vlogo pri številnih mednarodnih fuzijskih projektih.

Slika

V iskanju novih tarč za antibiotike za človeški patogen Staphylococcus aureus so raziskovalci Skupine za strukturno biologijo z Odseka za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo IJS ter Teoretičnega odseka KI Sara Pintar, Jure Borišek, Aleksandra Usenik, Andrej Perdih in Dušan Turk v reviji Communications Biology objavili članek z naslovom Drsenje domen v dveh Staphylococcus aureus N-acetilglukozaminidazah omogoča vezavo njihovega substrata pred katalizo. Z uporabo rentgenske kristalografije, točkovne mutageneze, modeliranja in molekularne dinamike so pojasnili mehanizem vezave substrata na encima SagB in AtlA-gl ter pokazali, da N-acetilglukozaminidazi v odprti konformaciji najprej omogočita vezavo substrata in nato z drsenjem objameta substrat tako, da lahko poteče reakcija njegove razgradnje. Gre za nov vpogled v mehanizme razgradnje celične stene, ki razkriva prilagodljivost strukture encimov na substrat, ki je v tem primeru največja molekula v bakteriji, saj obdaja celico.

Slika

Takrat, ko smo po televiziji spremljali grozljive posnetke iz bližnje Lombardije in so za Slovenijo na podlagi eksponentnih krivulj napovedovali kataklizmo, je dr. Matjaž Leskovar z Odseka za reaktorsko tehniko razvil odprtokodni model epidemije in že 25. marca javno podal svojo prvo napoved. Takrat smo nujno potrebovali čim bolj realne napovedi, da bi lahko pripravili odzive in ukrepe. V napovedi je predstavil optimistični scenarij, kjer se ukrepi 100-odstotno izvajajo in se zato okužba po uvedbi zadnjega sklopa ukrepov skoraj ne širi več. Reprodukcijsko število širjenja COVID-19 (R), ki je analogno pomnoževalnemu faktorju nevtronov v jedrskem reaktorju in določa dinamiko širjenja epidemije, je določil na podlagi podatkov o naraščajočem številu hospitaliziranih na navadnih in intenzivnih oddelkih ter umrlih. To napoved je razvoj epidemije v Sloveniji do danes potrdil. V prihodnje namerava spremljati vpliv ukrepov na R, ki mora ostati pod 1, sicer bomo dobili drugi val epidemije.

Slika

Eno od pomembnejših vprašanj pri spoprijemanju z novim koronavirusom SARS-CoV-2 je pomanjkanje primerne zaščitne opreme, zato skupina raziskovalcev Instituta "Jožef Stefan", ki jo sestavljajo mlada raziskovalca Anja Pogačnik Krajnc in Luka Pirker, prof. dr. Maja Remškar, doc. dr. Anton Gradišek, dr. Andreja Jelen in prof. dr. Igor Mekjavić, v zadnjih tednih intenzivno testira kakovost zaščite mask. Izsledki kažejo, da je za boljšo učinkovitost katerekoli maske odločilna njena pravilna namestitev. Doma narejene maske iz gosto tkanega blaga so tako priporočena zaščita za okolja, kjer ni velike verjetnosti za okužbo. Tudi maske, narejene s 3D-tiskom, imajo težavo s tesnjenjem in s prileganjem obrazu. Maske tipov FFP2, FFP3 in N95, ki so namenjene delavcem v zdravstvu ali interventnim ekipam, pa zadržijo večino delcev le, če se dobro prilegajo obrazu. Testiranja različnih improviziranih mask še potekajo, rezultate pa sproti objavljamo.

Webometrics

POVEZAVE:
Svet - 102
Evropa - 42
Slovenija - 1

Uvrstitev Instituta "Jožef Stefan"


NAJAVA RAZPISA

Na spletni strani revije Nature Careers
je bila objavljena najava razpisa za direktorja Instituta "Jožef Stefan" - POVEZAVA


KOLOKVIJI

Program - Prireditve

Vabljeni

LETNA POROČILA


NAPOVEDNIK

Koledar prireditev

SPOROČILA

Prispevek IJS k slovenski strategiji jedrskih raziskav

Izjava (pdf)

ZAPOSLITVE

Objave

Pišite nam

PROJEKTI

ŠTUDIJ

MPŠ

MEDNARODNA PODIPLOMSKA ŠOLA JOŽEFA STEFANA v sodelovanju z INSTITUTOM "JOŽEF STEFAN" razpisuje vpis na
doktorski in magistrski študij.

TISKANE NOVICE

Tiskane novice IJS

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si

Arhiv novic | News Archive | Rubrike