V001 / IJS

DO 15. APRILA JE NA INSTITUTU OBVEZNO DELO OD DOMA

KORONAVIRUS - KAKO RAVNATI

Zaradi situacije v zvezi s Covid-19 je razpis za direktorja Instituta prestavljen

Slika

Doc. dr. Matjaž Humar, vodja Laboratorija za biointegrirano fotoniko in sodelavec Odseka za fiziko trdne snovi Instituta "Jožef Stefan" ter Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, je kot vodja kolaboracije s še dvema partnerjema iz Seoul National University v Koreji in Harvard Medical School v ZDA pridobil prestižni projekt Human Frontier Science Program (HFSP) v višini dobrega milijona dolarjev. Financiranje je prejelo le 4 % prijav, program HFSP pa financira vrhunske in drzne projekte ter kot edini podpira mednarodne ekipe raziskovalcev z laboratoriji v različnih državah. Kolaboracija bo v projektu kot prva poskušala pokazati optično komunikacijo med živimi celicami in na tej osnovi razviti tudi enostavna optična logična vezja. Optična komunikacija med celicami bo precej hitrejša kot poteka prenos električnih signalov po živcih.

Slika

Prof. dr. Peter Križan in prof. dr. Igor Muševič, oba z Instituta "Jožef Stefan" in Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, sta dobitnika ERC grantov za uveljavljene raziskovalce za leto 2019, ki jih je 31. marca 2020 objavila Evropska komisija. Prof. dr. Peter Križan je pridobil 2,4 milijona evrov za petletni projekt z naslovom FAIME (Flavour Anomalies with advanced particle Identification MEthods), pri katerem bodo preučevali nove pojave v fiziki osnovnih delcev, popularno imenovane Nova fizika. Prof. dr. Igor Muševič pa je pridobil 2,5 milijona evrov za projekt z naslovom LOGOS (Light-operated logic circuits from photonic soft matter). Njegov cilj je razvoj futuristične tehnologije za izdelavo logičnih vezij, ki bodo narejena iz tekočih kristalov in bodo delovala izključno na podlagi svetlobe. Institut “Jožef Stefan” je tako od ERC pridobil sredstva že za štiri projekte.

Slika

Ob obletnici rojstva Jožefa Stefana, 24. marca, objavljamo dobitnike zlatih znakov Jožefa Stefana za leto 2020. Dr. Matjaž Gomilšek je zlati znak dobil za odmevnost doktorskega dela Kvantne spinske tekočine na geometrijsko frustriranih mrežah kagome, v katerem je odkril povsem novo kvantno spinsko tekočino, ki so jo s sodelavci poimenovali cinkov brohantit. Dr. Gregor Posnjak je zlati znak Jožefa Stefana prejel za odmevnost doktorskega dela Topološke formacije v kiralnih nematskih kapljicah - za raziskovanje trodimenzionalnih vektorskih struktur je moral razviti povsem nov eksperimentalni pristop. Dr. Janja Vidmar pa je zlati znak prejela za odmevnost doktorskega dela Določanje koncentracije in velikosti kovinskih nanodelcev v okoljskih in bioloških vzorcih, pri čemer je optimizirano metodo spICP-MS uporabila za sledenje pojavnosti nanodelcev v rečnih vodah, v odpadni vodi in v človeški placenti. Čestitamo!

Slika

Sodelavci Odseka za nanostrukturne materiale Instituta "Jožef Stefan" dr. Tomaž Tomše, dr. Zoran Samardžija, prof. dr. Spomenka Kobe, prof. dr. Kristina Žužek Rožman ter prof. dr. Sašo Šturm so v reviji Journal of Magnetism and Magnetic Materials objavili znanstveni članek SPS pristop k izdelavi anizotropnih Nd-Fe-B trajnih magnetov. Članek obravnava problematiko, povezano s proizvodnjo visokozmogljivih magnetov tipa Nd-Fe-B. Konvencionalne tehnike sintranja omogočajo izdelavo magnetov enostavnih geometrijskih oblik, kar omejuje zasnovo elektromotorjev in generatorjev. To zavira razvoj naprednih tehnologij za pretvorbo električne energije v mehansko in obratno. Avtorji raziskave so v sodelovanju s partnerji iz podjetja ABB za izdelavo magnetov bolj kompleksnih oblik predlagali sodobno tehniko sintranja, ki temelji na hitri konsolidaciji prahov s pomočjo električnega toka.

Slika

Skupina raziskovalcev iz Tajvana, Južne Koreje, Savdske Arabije in Slovenije je z uporabo metod strojnega učenja razvila algoritem, ki analizira podatke krvne slike pacienta za odkrivanje morebitnega hematološkega raka. Pri študiji, ki jo je vodil prof. Syed-Abdul Shabbir z medicinske univerze v Tajpeju, sta sodelovala tudi raziskovalca Odseka za inteligentne sisteme Instituta "Jožef Stefan" Erik Dovgan in Anton Gradišek. Z uporabo umetnih nevronskih mrež so razvili metodo, ki ločuje primere raka od preostalih stanj s 83-odstotno natančnostjo, po metriki ploščine pod krivuljo (AUC) pa dosega 94-odstotno natančnost. Članek z naslovom Artificial Intelligence based Models for Screening of Hematologic Malignancies using Cell Population Data je bil objavljen v reviji Scientific Reports, študija pa tlakuje pot za nadaljnje raziskave in morebiten prenos v klinično prakso.

Slika

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami je v sodelovanju z mrežo SCORE danes objavil rezultate mednarodne raziskave o uporabi prepovedanih stimulativnih drog za leto 2019, v katero so vključeni tudi raziskovalci Odseka za znanosti o okolju pod vodstvom prof. dr. Ester Heath. Med šestimi vključenimi slovenskimi mesti ima Koper največje masne obremenitve benzoilekgonina (biomarker kokaina), Ljubljana največje vsebnosti MDMA (biomarker ekstazija) in metamfetamina, Velenje pa amfetamina. V primerjavi z evropskimi in svetovnimi prestolnicami se slovenska mesta po vsebnosti benzoilekgonina uvrščajo v zgornjo polovico oziroma v sredino med vsemi sodelujočimi mesti, glede na preostale biomarkerje pa v spodnjo polovico. V primerjavi z letom 2018 so obremenitve z benzoilekgoninom v Ljubljani, Mariboru ter na območju Domžal in Kamnika večje.

Webometrics

POVEZAVE:
Svet - 102
Evropa - 42
Slovenija - 1

Uvrstitev Instituta "Jožef Stefan"


NAJAVA RAZPISA

Na spletni strani revije Nature Careers
je bila objavljena najava razpisa za direktorja Instituta "Jožef Stefan" - POVEZAVA


KOLOKVIJI

Program - Prireditve

Vabljeni

LETNA POROČILA


NAPOVEDNIK

Koledar prireditev

SPOROČILA

Prispevek IJS k slovenski strategiji jedrskih raziskav

Izjava (pdf)

ZAPOSLITVE

Objave

Pišite nam

PROJEKTI

ŠTUDIJ

MPŠ

MEDNARODNA PODIPLOMSKA ŠOLA JOŽEFA STEFANA v sodelovanju z INSTITUTOM "JOŽEF STEFAN" razpisuje vpis na
doktorski in magistrski študij.

TISKANE NOVICE

Tiskane novice IJS

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si

Arhiv novic | News Archive | Rubrike