Foto: Digital Studio

Arhiv novic

Od 15.–18. februarja 2024 je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekal mednarodni sejem IFAM - International trade for automation & mechatornics. Tradicionalno se ga je udeležil tudi SRIP Tovarne prihodnosti (SRIP ToP), ki ga koordinira Institut "Jožef Stefan". Poleg dejavnosti SRIP ToP so bili prikazani dosežki Odseka za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko Instituta "Jožef Stefan", Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, zavoda Rudolfovo, EIT Manufacturing in EIT Manufacturing RIS HUB v Sloveniji, podjetja Albatros PRO ter predstavnikov programa HyBReED. V sklopu sejma je SRIP ToP organiziral tudi poslovna foruma. Prvi forum se je nanašal na predstavitev RRI programa DIGITOP - Digitalna transformacija robotiziranih tovarn prihodnosti (koordinator programa je prof. dr. Aleš Ude). Drugi sklop je bil namenjen programu HyBReED, ki ga koordinira Kemijski inštitut, IJS pa je eden od partnerjev. Razstavni prostor so obiskali številni obiskovalci, med drugim je bil SRIP ToP predstavljen tudi ministrici za inovacije in rast republike Bolgarije.

Arhiv novic

Letos Evropska organizacija za jedrske raziskave CERN obeležuje 70. obletnico delovanja. In prav v tem letu bosta Slovenija in CERN izvedla postopke za polnopravno članstvo v tej prestižni znanstveno-raziskovalni organizaciji. Prvi korak je obisk visoke delegacije iz CERN-a, ki bo presojala pripravljenost naše države. Delegacija se je 19. februarja 2024 na Institutu "Jožef Stefan" srečala z direktorjem inštituta prof. dr. Boštjanom Zalarjem, rektorjem Univerze v Novi Gorici prof. dr. Boštjanom Golobom, prorektorjem Univerze v Ljubljani prof. dr. Antonom Ramšakom, dekanom Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani prof. dr. Janezom Bončo in drugimi sodelavci, Na FMF UL je pa direktor CERNa za raziskave in računsko okolje prof. dr. Joachim Mnicha v predavanju predstavil prihodnost fizike delcev. Polnopravnega članstva se veselijo tudi sodelavci Instituta "Jožef Stefan", saj bo omogočilo še bolj intenziven prenos znanja in inovacij v raziskovalni sferi, pa tudi v slovensko izobraževanje in industrijo.

Arhiv novic

Predstavniki Odseka za fizikalno in organsko kemijo Instituta "Jožef Stefan" so 6. februarja 2024 obiskali podjetje Kolektor Mobility d. o. o. v Idriji. Dolga tradicija in izkušnje na področju razvoja in proizvodnje komponent in sistemov za mobilnost podjetje umeščajo med najzanesljivejše globalne ponudnike celostnih rešitev avtomobilske industrije. Inštitut ima z njim skupni projekt za raziskave korozijskih procesov rotorskih in statorskih komponent elektromotorskih pogonov za avtomobilske aplikacije. Gostiteljica in vodja projekta v podjetju Kolektor Mobility je bila dr. Nataša Kovačević, namen obiska pa je bil pregled rezultatov v zadnjem trimesečnem obdobju in ogled laboratorijev v podjetju. Skupni projekt poteka v okviru misije GREMO i-Motion, ki so jo ustanovila slovenska avtomobilska podjetja kot skupen razvojni načrt gospodarske panoge z namenom misije zelene in digitalne preobrazbe slovenske avtomobilske industrije. Gre za zanimivo in sodobno tematiko korozijskih procesov in se veselimo skupnih izzivov, ki so pred nami.

Arhiv novic

Urška Andrenšek, Primož Ziherl in Matej Krajnc z Odseka za teoretično fiziko Instituta "Jožef Stefan" so s sodelavci z Université Côte d’Azur v reviji Developmental Cell objavili članek z naslovom A mechanical wave travels along a genetic guide to drive the formation of an epithelial furrow during Drosophila gastrulation. V članku so preučevali oblikovanje cefalične brazde med gastrulacijo pri vinski mušici. Pokazali so, da njeno oblikovanje sproži majhna skupina iniciatorskih celic, ki aktivirajo mehanski prožilni val vzdolž dorsalno-ventralne osi zarodka, njihova pozicija v zarodku pa je določena z prostorsko odvisno izražavo genov. Cefalična brazda je ena izmed reverzibilnih morfoloških sprememb pri vinski mušici, zato so zanimivi tudi njihovi rezultati, ki nakazujejo, da obliko formirane brazde vzdržuje celična adhezija med apikalnimi celičnimi stranicami. Eksperimentalne rezultate so podprli s simulacijami ogliščnega modela, ki so dobro poustvarile dinamiko širjenja cefalične brazde, čeprav podrobnosti prenosa signala med celicami brazde še niso znane.

Arhiv novic

Dr. Urška Trstenjak z Odseka za raziskave sodobnih materialov Instituta "Jožef Stefan" je skupaj s kolegi iz raziskovalne skupine Electronic Materials (PGI-7) Forschungszentrum Jülich v reviji Advanced Functional Materials objavila članek z naslovom Heterogeneous Integration of Graphene and HfO₂ Memristors. V sklopu raziskave so z uporabo pulznega-laserskega nanašanja (PLD) uspešno sintetizirali tanke plasti HfO₂ na predlogah grafen/SiO₂/Si s kvazi van der Waals rastjo. S podrobno analizo podatkov Ramanove spektroskopije so ugotovili, da so napake, ki se pojavijo v grafenu po nanosu HfO₂, pretežno tipa sp² ter nastanejo zaradi visoke kinetične energije delcev v plazmi. Pokazali so, da je mogoče z zamenjavo kisika z argonom med PLD sintezo HfO₂ ohraniti zadostno količino kisika v plasteh HfO₂ ter hkrati visoko kakovost plasti grafena, ki lahko nato služi kot spodnja elektroda v memristorjih. Ugotovitve raziskave, da se grafen lahko uporablja za heterogeno integracijo kristalnih tankih filmov HfO2, pa so uporabne tudi pri snovanju drugih elektronskih naprav, ki vsebujejo grafen.

Arhiv novic

Na Odseku za tehnologije znanja in Odseku za inteligentne sisteme Instituta "Jožef Stefan" so v letu 2024 začeli s projektom SEEDS — Elektrificirani sistemi ogrevanja in hlajenja z integriranimi obnovljivimi viri za prožno ter energetsko in stroškovno učinkovito rabo energije. Projekt vključuje 26 partnerjev iz osmih držav in je financiran v okviru programa Obzorje Evropa v skupnem obsegu 14,3 milijona evrov, od katerih je 0,75 milijona evrov razdeljenih med sodelujoča odseka. Cilj ekipe na IJS je razviti metodologijo za nudenje lokalno porazdeljenih storitev energetske fleksibilnosti. V ta namen bo uporabila napredne tehnologije strojnega učenja za napovedovanje stanja virov fleksibilnosti ter metode večkriterijskega odločitvenega modeliranja za identifikacijo in agregacijo lastnosti virov na podlagi znanja strokovnjakov s področja. Ti kriteriji bodo uporabljeni v učinkovitih optimizacijskih pristopih, ki bodo pripravili transparentne in energetsko učinkovite ponudbe fleksibilnosti. Razvite rešitve bodo testirane v okviru slovenskega pilota skupaj s partnerjema Petrol d. d. in Elektro Celje d. d.

IJS sodeluje

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00
info@ijs.si