Arhiv novic

Robotizacija in avtomatizacija sta postali realnost sodobnega časa. Otroci rastejo s tehnologijo in so dovzetni za učenje, še posebej, če je spoznavanje znanj in uporabe tehnologij, potrebnih v 21. stoletju, hkrati tudi zabavno. SRIP Tovarne prihodnosti, ki ga vodi Institut "Jožef Stefan", je v letošnjem poletju soorganiziral delavnice otroške robotike, ki so potekale že peto leto zapored. Namenjene so bile otrokom, ki jih zanimajo tehnika, računalništvo in robotika. Na delavnicah za mlajšo skupino so otroci sestavljali Lego Wedo2 robotke, kjer so sestavljali in programirali različne robotizirane in avtomatizirane modele ter vozila. Spoznali so osnove programiranja v programskem jeziku Scratch in uporabljali mini računalnike microbit z različnimi dodatnimi senzorji. Pri delavnicah za starejšo skupino je bil večji poudarek na varni uporabi tehnologije in spoznavanju različnih računalniških pojmov. Za kreativno ustvarjanje so otroci uporabljali komplete Lego Spike Prime, programiranje pa spoznavali preko jezika Python.

Arhiv novic

Institut "Jožef Stefan" je na slovesnosti ob 75. obletnici Kemijskega inštituta prejel posebno priznanje za dolgoletno tesno in zgledno sodelovanje pri raziskovalnem delu. Priznanje je prevzel direktor Instituta prof. dr. Boštjan Zalar, ki je ob tej priložnosti sodelavcem tudi čestital ob njihovem častitljivem jubileju: "Najlepše se zahvaljujem za podeljeno priznanje za sodelovanje, ki je bilo vedno zgledno in v duhu najboljšega sosedstva. Predvsem pa v priznanju vidim spodbudo, da bomo tudi v prihodnje še naprej tako uspešno skupaj izpolnjevali naše poslanstvo o spoznavanju in razumevanju novega."
Priznanje za dolgoletno sodelovanje je prejelo tudi podjetje Lek. Kemijski inštitut je 9. septembra 2021 v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri pri Vrhniki na slovesnosti ob 75. obletnici ustanovitve podelil tudi Preglove nagrade, ki jih podeljuje za vrhunske dosežke na področju temeljnih ali uporabnih raziskav, inštitutska priznanja ter doktorsko štipendijo Janka Jamnika. Čestitamo!

Arhiv novic

Prof. Janez Dolinšek z Odseka za fiziko trdne snovi Instituta "Jožef Stefan" je bil na sestanku Generalne skupščine Groupement AMPERE letos ponovno izvoljen na mesto podpredsednika, kar je od leta 2010 že njegov tretji mandat na tej prestižni funkciji. Groupement AMPERE (Atomes et Molécules Par Études Radio-Électriques) je evropsko združenje znanstvenikov, aktivnih na področju magnetnih resonanc. Ustanovljeno je bilo leta 1951 v Franciji, članstvo pa prihaja iz vsega sveta. Osnovni moto združenja je ustanovitelj prof. René Freymann iz Pariza utemeljil z besedami: "Se Connaitre, S'Entendre, S'Entraider (se spoznati, se srečevati, si pomagati)." V času hladne vojne je Groupement AMPERE odigral važno vlogo pri komunikaciji med znanstveniki zahodnega in vzhodnega bloka. Društvo ima sedaj sedež v Zurichu v Švici in nadaljuje tradicijo znanstvene odličnosti in svetovne povezave med magnetnoresonančnimi spektroskopisti s področij fizike, kemije, znanosti materialov, biologije, farmacije in medicine.

Arhiv novic

Prof. dr. Slavko Bernik in doc. dr. Matejka Podlogar sta v sodelovanju z raziskovalci iz Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Science v reviji ACS Applied Materials & Interfaces objavila članek o novi vrsti trajnostne varistorske keramike na osnovi ZnO, pri kateri varistorske lastnosti povzroči Cr₂O₃, oksidi Ca, Co in Sb pa jih izboljšajo. Varistorsko keramiko ZnO-Cr₂O₃ odlikuje izredno visok koeficient nelinearnosti α, širok razpon prebojne napetosti in zelo nizek tok puščanja. V primerjavi z do sedaj znanimi varistorskimi keramikami na osnovi ZnO ne vsebuje visoko hlapnega Bi₂O₃, dragih elementov redkih zemelj ali toksičnega V₂O₅, mikrostruktura pa je enofazna. V članku pojasnijo mehanizem nastanka elektrostatskih Schottkijevih barier na mejah med zrni ZnO z dodatkom Cr₂O₃, ki so razlog za varistorske lastnosti keramike. Odkritje varistorske keramike tipa ZnO-Cr₂O₃, za katero so avtorji pridobili kitajski patent, predstavlja velik preboj na področju varistorjev in bi lahko močno vplivalo na svetovni trg prenapetostnih zaščit.

Arhiv novic

Mladi raziskovalec Jan Kren z Odseka za reaktorsko tehniko Instituta "Jožef Stefan" je prejel nagrado za najboljši prispevek mladega raziskovalca na mednarodni konferenci International Symposium on Advances in Computational Heat Transfer, ki je od 15. do 19. avgusta 2021 zaradi pandemije COVID-19 potekala v spletni obliki. Prispevek z naslovom Numerical analysis of turbulent heat transfer in rectangular duct je Kren pripravil pod mentorstvom dr. Blaža Mikuža in prof. dr. Iztoka Tislja. Za natančno simuliranje prenosa toplote ob vroči steni, ki je hlajena s turbulentnim tokom tekočine, so uporabili metodo velikih vrtincev. Rezultati simulacije se odlično ujemajo z meritvami hitrotekoče termične kamere, opravljenimi v laboratoriju THELMA na Odseku za reaktorsko tehniko. Na vroči steni se pojavi nehomogeno temperaturno polje, ki ga sestavljajo topli in hladni pasovi. To so odtisi koherentnih struktur, ki potujejo v turbulentnem toku in nam lahko služijo za določanje lastnosti turbulentnega toka ob steni.

Arhiv novic

Raziskovalki dr. Nerea Sebastián in doc. dr. Alenka Mertelj z Odseka za kompleksne snovi Instituta "Jožef Stefan" sta v sodelovanju z Richardom J. Mandlom z Univerze v Leedsu in Josujem Martinez-Perdiguerom z Univerze v Baskiji v reviji Nature Communication poročali o raziskavi molekularnega izvora pahljačaste feroelektrične faze. Čeprav so polarno nematično fazo teoretično napovedali že dolgo nazaj, je do njene realizacije prišlo šele pred kratkim. V tem delu avtorji eksperimentalno in s simulacijami molekulske dinamike primerjajo dva materiala z zelo podobno kemijsko strukturo in pokažejo, da že zelo majhna sprememba strukture molekule omogoči gostejše zlaganje molekul, kadar so v polarni fazi. Zmanjšanje izključitvenega volumna je tako vzrok za nastanek polarne faze. V tem prispevku avtorji tudi demonstrirajo, da lahko simulacije molekulske dinamike uporabimo za napovedovanje in identifikacijo materialov, ki so potencialni kandidati za feroelektrično nematično fazo.

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si

Arhiv novic | News Archive | Rubrike